نسخه چاپی تاپیک

لطفا برای دیدن تاپیک به صورت کامل همراه با تصاویر اینجا کلیک نمایید

انجمن های دارينوس _ کتاب و کتابخوانی _ مقاله ISI را چگونه ویرایش کنیم؟

ارسال شده توسط : sheyda69 سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۷:۲۰بلند خواندن بخشی از متن به شما یاری می نماید که عبارت های نامربوط را که جهت چشم بدون مساله به نظر می رسند شناسایی بکنید * با این کار شما فراموش می بکنید چه عبارت هایی نوشته اید و مغزتان انچه که هست می بیند نه آنچه که رفیق دارد ویرایش بهتر به قدرت تاثیرگزاری متن می افزاید در ادامه چند ترفند که در http://researcheditor.ir/services/english-edit-editing-essay-isi-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C.html تاثیر گذارند آورده شده است.

نوشته خود را بلند بخوانید

اینآموزش به ویژه جهت افرادی که چشم خوانی می کنند مناسب است
بلند خواندن بخشی از متن به شما کمک می نماید که عبارت های نامربوط را که جهت چشـم بدون مساله به نظر می رسند شناسایی بکنید . این نحوه به ویژه برای افرادی که چشـم خوانی می کنند مناسب است.

برعکس زیبا بخوانید

مغز ما تمایل دارد که عبارت ها را انطور که رفیق دارد ببیند نه انطور که هستند به همین دلیل است که ما بعضی وقتها متنی سرشار از غلط املایی را می خوانیم و اصلا هم متوجه نمی شویم. خواندن برعکس جالب عبارات به صورت کلمه به کلمه به ما یاری می نماید تا غلط های املایی را به راحتی تشخیص دهیم

چند روز بعد از نوشتن ویرایش را شروع کنید

حداقل یک شب به مغزتان استآسان دهید و بعد http://researcheditor.ir/services/english-edit-editing-essay-isi-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C.html را شروع کنید. با این کار شما فراموش می بکنید چه عبارت هایی نوشته اید مغزتان انچه که هست می بیند نه آنچه که رفیق دارد.

از طول عبارت ها کم بکنید

از عبارات کوتاه که مفهوم را دقیق می رسانند مصرف بکنید . از عبارت های زیاد با لغات سخت و ساختار پیچیده در یک متن علمی نمی بایست استفاده کرد.

حذف بکنید

هر کلمه، نقطه، ویرگول و … بایستی دلیل ی جهت بودن در متن شما داشته باشد. چنانچه کلمه یا عبارت ای به نوشته شما ارزشی نمی بخشد از شرش خلاص شوید.زیاد از لغات تخصصی و عجیب غریب استفاده نکنید

لغات تخصصی (jargon ) خواننده را خسته می کنند جهت متن علمی مصرف بیش از میزان از انها اصلا مناسب نیست

از دوباره تکرار یک مساله در بخشهای مختلف بپرهیزید

احتمال دارد شما یک موضوع یا نتیجه گیری را در چند بخش با عبارت بندی های مفرق مصرف کرده باشید.

قید های نامربوط را حذف بکنید

بسیار زیاد از قیدها برای توصیف فعل لازم هستند ولی بعضی هم خود فعل خودش را توصیف می نماید و نیازی به قید ناست . برای مثال” He ran quickly” دویدن مفهوم سرعت را می رساند و نیازی به مصرف از قید اینجا ناست اگر دویدن او اهسته بود می توانیم بنویسیم “He ran slowly” ولی چنانچه مشکلی نداشت “He ran” مفهوم را می رساند و بایستی به خواننده خود اطمینان کنیم که مفهوم دویدن را می داند.

از عبارت های مجهول بپرهیزید

مجهول بودن عبارت ، نوشته را ضعیف می نماید مقبولیت آن را كم شدن می دهد. تا جایی که امکان دارد از عبارت های معلوم استفاده بکنید .

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)