راهنما - جستجو - اعضا - تقویم
نسخه کامل:مسابقه تصویر یک بازی (مرحله 24)
انجمن های دارينوس > وب سايت دارينوس > مسابقات سایت > مسابقات هفتگی دارینوس
صفحه: 1, 2, 3, 4
thegreatmahmood
شرکت کننده شماره يک
farshad-0009
شرکت کننده شماره 2
raminbat
شرکت کننده شماره 3
titansarus
شرکت کننده شماره 4
webpro
پاسخ مسابقه شماره 20: Crysis


تعداد شرکت کنندگان: 4 نفر
تعداد پاسخهای صحیح: 3
تعداد پاسخهای اشتباه: 1


پاسخهای شرکت کنندگان :
farshad-0009: Code of Honor :The French Foreign Legion
titansarus: crysis 1
thegreatmahmood: crysis jungle
raminbat: Crysis Warhead


برندگان مسابقه شماره 20:
titansarus
thegreatmahmood
raminbat

جدول امتیازات مراحل 19 تا 20:
2 پاسخ صحیح: titansarus , thegreatmahmood
1 پاسخ صحیح: farshad-0009 , soha1390 , raminbat
webpro
امتیازات از ابتدای دور جدید (مرحله 19 به بعد) محاسبه میشود

مرحله 21:

تصویر بالا مرتبط با کدام بازی می باشد؟ (نام دقیق و نسخه بازی را در پیغام خصوصی ذکر نمایید.)

لطفا قوانین شرکت در مسابقه را به دقت مطالعه و آنها را رعایت نمایید!

قوانين مسابقه:

1. جوابها رو بايستي به صورت پيغام خصوصي به من اعلام کنيد ضمنا هر کس در مسابقه شرکت ميکنه در اين تاپيک بنويسه:

شرکت کننده شماره يک

شرکت کننده شماره دو

... و به همين ترتيب ...من آخر کار جوابهاي دوستان رو مينويسم و برنده يا برندگان رو اعلام ميکنم!

بنابراين لطف کنيد و به هيچوجه جوابتون رو در تاپيک ننويسيد تا کسي از روي جوابهاي بقيه تقلب نکنه بلکه به من پي ام بزنيد!2. هر کس فقط يک بار حق جواب دادن داره این بدان معنی است که فقط یکبار حق دارید برای پاسخ دادن به من pm بزنید و در صورتیکه چندین بار پاسخ دادید تنها اولین پاسخ شما قابل قبول میباشد. بنابراین تنها وقتی که از جواب خود مطمئن شدید اقدام به ارسال پاسخ نمایید!
3. پاسخ این مرحله ، اعلام برندگان و برگزاری دور بعدی حدود یک هفته دیگر اعلام میگردد.

4. به برنده يا برندگان مسابقه در صورت تمايل يک فایل بازي ، موسیقی ، مجموعه والپیپرهای بسیار زیبا با موضوعات مختلف ، کتاب الکترونیکی يا نرم افزار کمياب با حجم کم و به انتخاب خودشان تقديم خواهد شد.

5. جایزه ویژه: این مسابقه دارای یک جایزه ویژه نیز میباشد (کارت vip) و به فردی که زودتر از بقیه شرکت کنندگان صاحب 5 امتیاز شود (یعنی 5 بار و نه الزاما متوالی در مسابقه برنده شود) اعطا میگردد.
تبصره: هر دوره از مسابقات تنها 1 برنده ویژه دارد. به عبارت دیگر درصورتیکه چند نفر بطور همزمان 5 امتیازی شدند، مسابقه تا تعیین بالاترین امتیاز توسط تنها یک نفر مابین کلیه شرکت کنندگان و حداکثر تا 10 مرحله ادامه پیدا میکند. اما فقط در صورتیکه تا پایان 10 مرحله باز هم بالاترین امتیازات مساوی شد، صاحب بالاترین امتیازات برندگان ویژه خواهند بود.


6. کلیه آی پی های شرکت کنندگان چک می شود و در صورت استفاده از اکانت های متعدد توسط یک نفر با فرد خاطی برخورد می شود و باعث محرومیت وی از یک تا چند مسابقه خواهد شد.

7. اگر پيشنهادي در مورد اين قسمت داريد و يا ميخواهيد در طراحي سوال همکاري کنيد به من pm بزنيد.
thegreatmahmood


شرکت کننده شماره يک
titansarus
شرکت کننده شماره 2
farshad-0009
شرکت کننده شماره 3
webpro
پاسخ مسابقه شماره 21: MEDIEVAL: TOTAL WAR


تعداد شرکت کنندگان: 3 نفر
تعداد پاسخهای صحیح: 2
تعداد پاسخهای اشتباه: 1


پاسخهای شرکت کنندگان :
farshad-0009: Lionheart Kings Crusade
titansarus: MEDIEVAL: TOTAL WAR
thegreatmahmood: medieval warبرندگان مسابقه شماره 21:
titansarus
thegreatmahmood


جدول امتیازات مراحل 19 تا 21:
3 پاسخ صحیح: titansarus , thegreatmahmood
2 پاسخ صحیح: ---
1 پاسخ صحیح: farshad-0009 , soha1390 , raminbat
webpro
امتیازات از ابتدای دور جدید (مرحله 19 به بعد) محاسبه میشود

مرحله 22:

تصویر بالا مرتبط با کدام بازی می باشد؟ (نام دقیق و نسخه بازی را در پیغام خصوصی ذکر نمایید.)

لطفا قوانین شرکت در مسابقه را به دقت مطالعه و آنها را رعایت نمایید!

قوانين مسابقه:

1. جوابها رو بايستي به صورت پيغام خصوصي به من اعلام کنيد ضمنا هر کس در مسابقه شرکت ميکنه در اين تاپيک بنويسه:

شرکت کننده شماره يک

شرکت کننده شماره دو

... و به همين ترتيب ...من آخر کار جوابهاي دوستان رو مينويسم و برنده يا برندگان رو اعلام ميکنم!

بنابراين لطف کنيد و به هيچوجه جوابتون رو در تاپيک ننويسيد تا کسي از روي جوابهاي بقيه تقلب نکنه بلکه به من پي ام بزنيد!2. هر کس فقط يک بار حق جواب دادن داره این بدان معنی است که فقط یکبار حق دارید برای پاسخ دادن به من pm بزنید و در صورتیکه چندین بار پاسخ دادید تنها اولین پاسخ شما قابل قبول میباشد. بنابراین تنها وقتی که از جواب خود مطمئن شدید اقدام به ارسال پاسخ نمایید!
3. پاسخ این مرحله ، اعلام برندگان و برگزاری دور بعدی حدود یک هفته دیگر اعلام میگردد.

4. به برنده يا برندگان مسابقه در صورت تمايل يک فایل بازي ، موسیقی ، مجموعه والپیپرهای بسیار زیبا با موضوعات مختلف ، کتاب الکترونیکی يا نرم افزار کمياب با حجم کم و به انتخاب خودشان تقديم خواهد شد.

5. جایزه ویژه: این مسابقه دارای یک جایزه ویژه نیز میباشد (کارت vip) و به فردی که زودتر از بقیه شرکت کنندگان صاحب 5 امتیاز شود (یعنی 5 بار و نه الزاما متوالی در مسابقه برنده شود) اعطا میگردد.
تبصره: هر دوره از مسابقات تنها 1 برنده ویژه دارد. به عبارت دیگر درصورتیکه چند نفر بطور همزمان 5 امتیازی شدند، مسابقه تا تعیین بالاترین امتیاز توسط تنها یک نفر مابین کلیه شرکت کنندگان و حداکثر تا 10 مرحله ادامه پیدا میکند. اما فقط در صورتیکه تا پایان 10 مرحله باز هم بالاترین امتیازات مساوی شد، صاحب بالاترین امتیازات برندگان ویژه خواهند بود.


6. کلیه آی پی های شرکت کنندگان چک می شود و در صورت استفاده از اکانت های متعدد توسط یک نفر با فرد خاطی برخورد می شود و باعث محرومیت وی از یک تا چند مسابقه خواهد شد.

7. اگر پيشنهادي در مورد اين قسمت داريد و يا ميخواهيد در طراحي سوال همکاري کنيد به من pm بزنيد.
titansarus
شرکت کننده شماره 1
thegreatmahmood
شرکت کننده شماره 2
farshad-0009
شرکت کننده frustrated.gif
webpro
پاسخ مسابقه شماره 22: HALO WARS


تعداد شرکت کنندگان: 2 نفر
تعداد پاسخهای صحیح: 2
تعداد پاسخهای اشتباه: 0


پاسخهای شرکت کنندگان :
titansarus: Halo Wars
thegreatmahmood: halo warsبرندگان مسابقه شماره 22:
titansarus
thegreatmahmood


جدول امتیازات مراحل 19 تا 22:
4 پاسخ صحیح: titansarus , thegreatmahmood
3 پاسخ صحیح: ---
2 پاسخ صحیح: ---
1 پاسخ صحیح: farshad-0009 , soha1390 , raminbat
webpro
امتیازات از ابتدای دور جدید (مرحله 19 به بعد) محاسبه میشود

مرحله 23:

تصویر بالا مرتبط با کدام بازی می باشد؟ (نام دقیق و نسخه بازی را در پیغام خصوصی ذکر نمایید.)

لطفا قوانین شرکت در مسابقه را به دقت مطالعه و آنها را رعایت نمایید!

قوانين مسابقه:

1. جوابها رو بايستي به صورت پيغام خصوصي به من اعلام کنيد ضمنا هر کس در مسابقه شرکت ميکنه در اين تاپيک بنويسه:

شرکت کننده شماره يک

شرکت کننده شماره دو

... و به همين ترتيب ...من آخر کار جوابهاي دوستان رو مينويسم و برنده يا برندگان رو اعلام ميکنم!

بنابراين لطف کنيد و به هيچوجه جوابتون رو در تاپيک ننويسيد تا کسي از روي جوابهاي بقيه تقلب نکنه بلکه به من پي ام بزنيد!2. هر کس فقط يک بار حق جواب دادن داره این بدان معنی است که فقط یکبار حق دارید برای پاسخ دادن به من pm بزنید و در صورتیکه چندین بار پاسخ دادید تنها اولین پاسخ شما قابل قبول میباشد. بنابراین تنها وقتی که از جواب خود مطمئن شدید اقدام به ارسال پاسخ نمایید!
3. پاسخ این مرحله ، اعلام برندگان و برگزاری دور بعدی حدود یک هفته دیگر اعلام میگردد.

4. به برنده يا برندگان مسابقه در صورت تمايل يک فایل بازي ، موسیقی ، مجموعه والپیپرهای بسیار زیبا با موضوعات مختلف ، کتاب الکترونیکی يا نرم افزار کمياب با حجم کم و به انتخاب خودشان تقديم خواهد شد.

5. جایزه ویژه: این مسابقه دارای یک جایزه ویژه نیز میباشد (کارت vip) و به فردی که زودتر از بقیه شرکت کنندگان صاحب 5 امتیاز شود (یعنی 5 بار و نه الزاما متوالی در مسابقه برنده شود) اعطا میگردد.
تبصره: هر دوره از مسابقات تنها 1 برنده ویژه دارد. به عبارت دیگر درصورتیکه چند نفر بطور همزمان 5 امتیازی شدند، مسابقه تا تعیین بالاترین امتیاز توسط تنها یک نفر مابین کلیه شرکت کنندگان و حداکثر تا 10 مرحله ادامه پیدا میکند. اما فقط در صورتیکه تا پایان 10 مرحله باز هم بالاترین امتیازات مساوی شد، صاحب بالاترین امتیازات برندگان ویژه خواهند بود.


6. کلیه آی پی های شرکت کنندگان چک می شود و در صورت استفاده از اکانت های متعدد توسط یک نفر با فرد خاطی برخورد می شود و باعث محرومیت وی از یک تا چند مسابقه خواهد شد.

7. اگر پيشنهادي در مورد اين قسمت داريد و يا ميخواهيد در طراحي سوال همکاري کنيد به من pm بزنيد.
thegreatmahmood
شرکت کننده شماره يک
titansarus
شرکت کننده شماره 2
soha1390
شرکت کننده شماره 3
webpro
پاسخ مسابقه شماره 23: Tales of Monkey Island


تعداد شرکت کنندگان: 3 نفر
تعداد پاسخهای صحیح: 3
تعداد پاسخهای اشتباه: 0


پاسخهای شرکت کنندگان :
titansarus: Tales of Monkey Island
thegreatmahmood: monkey island
soha1390: Tales of Monkey Islandبرندگان مسابقه شماره 23:
titansarus
thegreatmahmood
soha1390


جدول امتیازات مراحل 19 تا 23:
5 پاسخ صحیح: titansarus , thegreatmahmood
4 پاسخ صحیح: ---
3 پاسخ صحیح: ---
2 پاسخ صحیح: soha1390
1 پاسخ صحیح: raminbat


برندگان نهایی مراحل 19 تا 23: titansarus , thegreatmahmood

ضمن تبریک به این دو دوست عزیز با موافقت titansarus عزیز جایزه ویژه این دوره (کارت vip) با پیغام خصوصی برای جناب thegreatmahmood ارسال میگردد و مسابقه این دوره در همینجا خاتمه می یابد.
از همه دوستانی که در مسابقات شرکت کردند ممنونم و به همه دوستان خسته نباشید میگم. دوستانی هم که برنده نشدند نگران نباشند میتوانند شانس خود را در دوره های بعدی آزمایش کنند.
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را برای برگزاری هر چه بهتر مسابقات در تاپیک نظرات و پیشنهادات شما در مبحث مسابقات اعلام فرمایید.
thegreatmahmood
سلام و خسته نباشید
ببخشید یه سوال داشتم:
چرا مسابقه ی : کدام گزینه؟ (معلومات کامپیوتری خود را محک بزنید...مرحله 74), مسابقه با جایزه ویژه شامل کارت VIP!
با 5 پاسخ صحیح و 2 برنده تمام شد ، ولی این مسابقه با 5 پاسخ صحیح و 2 نفر در تاپ مسابقه ( اختلاف زیاد با دیگر شرکت کنندگان ) تمام نشد و ادامه داره ؟
با تشکر فراوان

confused.gif
webpro
طبق قوانین مسابقه سعی میکنم هر مسابقه تنها یک برنده ویژه داشته باشه مگر با توافق برندگان (مثل مسابقه معلومات کامپیوتری) با توجه به موافقت برندگان مسابقه ، جایزه به آقای thegreatmahmood تعلق میگیرد.
تاپیک تا اطلاع ثانوی قفل میشود.
موفق باشید.
این نسخه متنی از انجمن می باشد که شما مشاهده می فرمایید برای دیدن کامل انجمن همراه با تصاویر، لطفا اینجا کلیک کنید.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.