سلام سرور جدید تراوین 1 روزه که راه افتاده!
هر کس با این لینک ثبت نام کنه هواش رو دارم
http://www.travian.ir/?uc=ir9_281
http://www.travian.ir/?uc=ir9_281http://www.travian.ir/?uc=ir9_281