راهنما - جستجو - اعضا - تقویم
نسخه کامل:اونایی که به ورزشهای قدرتی علاقه دارن بیان تو(عکس و خبر)
انجمن های دارينوس > عمومی > ورزش
صفحه: 1, 2, 3, 4, 5, 6
lord-of-game
ويتامين ها

ريشه و اساس ويتامين‌ها

تصور مي‌شود كه ويتامين‌ها ابتدا توسط برخي از باكتري‌هاي خاك تهيه مي‌شوند. گياهان اين ويتامين‌ها را از خاك جذب مي‌كنند، سپس حيوانات گياهخوار (منجمله انسان) با مصرف اين گياهان، ميوه‌ها و سبزي‌ها ويتامين‌ها را جذب كرده و سرانجام، حيوانات گوشتخوار (كه انسان در اين گروه نيز جاي دارد)، با خوردن حيوانات گياهخوار اين ويتامين‌ها را دريافت مي‌كنند.
پس از جذب، ويتامين‌ها به وسيلة اعضاء مختلف كاملاً مشخصي نظير غدد، كبد، قلب، كليه‌ها، استخوانها، عضلات و غير ه مورد استفاده قرار مي‌گيرند (و يا ذخيره مي‌شوند).
از نظر شيميايي، ويتامين‌ها مي‌توانند به گروه‌هاي كاملاً متفاوتي متعلق باشند. در حال حاضر، توليد ويتامين‌هاي اساسي در آزمايشگاه‌ها امكان‌پذير بوده و اين امر باعث تسهيل در تجربيات درماني شده است. ويتامين‌ها از جنبه‌هاي متعدد شبيه به هورمون‌هايي هستند كه توسط غدد درون‌ريز ترشح مي‌شوند. مثلاً ويتامين‌ها نيز مانند آنها در مقادير بسيار كم عمل نموده و اثرات آنها مي‌تواند نزديك به هم و يا مشابه باشد (به عنوان مثال، ويتامين B و انسولين، ويتامين D و پاراتيروئيد). در سال 1967، تحقيقات «لوكا» نشان داد كه برخي از متابوليسم‌هاي فعال اين امكان را به وجود مي‌آورند كه ويتامين D جذب شده و مانند يك هورمون حقيقي متابوليسم كلسيم را كنترل كند.
برعكس، گروهي از ويتامين‌ها با اثرات ترشحي غدد درون‌ريز مخالفت مي‌كنند، و بالاخره آنزيم‌ها و مواد غذايي نيز وجود دارند كه ضد ويتامين هستند. از جملة اين مواد مي‌توان از تياميناز كه در ماهي خام وجود دارد (و با پختن از بين مي‌رود) و ضد ويتامين B1 است، سفيدة تخم مرغ، الكل، ذرت طبيعي و غيره نام برد.
برخي از داروها نيز مي‌توانند داراي خاصيت ضد ويتاميني باشند. به عنوان مثال اسيد ساليسيليك و مشتقات آن (ساليسيلات‌ها، آسپرين) ضد ويتامين B5 است. به همين دليل گروهي از داروها نظير پيراميدن، آنتي بيوتيك‌ها و سولفاميدها، A.C.T.H، روغن كرچك و غيره و خصوصاً كورتيزون براي رفع هيپر ويتاميني مورد استفاده قرار مي‌گيرد. (بدون آن كه تأثير مشتقات ديسكوماريني را به عنوان ضد ويتامين K كه براي كاهش مقدار پروترومبين، سيال نمودن، رقيق كردن و كاهش دادن انعقاد خود خصوصاً در بيماري فلبيت به كار مي‌رود فراموش كنيم). لازم به تذكر است كه در طب هومئوپاتي داروي ضد ويتاميني وجود ندارد.
برخي نويسندگان ادعا كرده‌اند كه بعضي از موارد فقر ويتاميني را مي‌توان به وسيلة هورمون‌ها درمان كرد.
به هر حال در تمام موارد تأثير ويتامين‌ها كاملاً مشخص است. به عبارت ديگر، يك ويتامين مشخص و نه ويتامين ديگري مي‌تواند يك بيماري را درمان كند. به عنوان مثال ويتامين C براي درمان اسكوربوت، ويتامين B براي معالجه بري بري، ويتامين D براي مبارزه با راشيتيسم و سرانجام، ويتامين B3 براي درمان پلاگر به كار ميرود.
همچنين بايد بدانيد كه برخي از غدد درون ريز از ويتامينها غني هستند (نظير هورمونهايي كه توسط قسمت قشري غده فوق كليوي ترشح ميشوند و از نظر ويتامينهاي A و C غني هستند كبد كه تقريبا تمام ويتامينها را در خود دارد و گلبولهاي سفيد كه داراي ويتامين C زيادي هستند) ولي مقدار اين ذخاير در صورت بروز تهاجم ويروسي، ميكروبي و يا پيدايش فشار عصبي، به نحو محسوسي كاهش ميابد كه همين پديده تاثير سودمند ويتامين درماني را در چنين شرايطي توجيه ميكند.
به طور كلي شرايط تغذيه‌اي نامناسب باعث ايجاد فقر ويتامين ميشود. اين بيماري معمولا بر اثر سوء تغذيه ايجاد شده و به همين دليل، بيشتر در كشورهاي فقير (به دليل ظهور جنگها، جيره بندي و....) به چشم مي‌خورد. شايد در مورد اردوگاههاي نازي كه در آنها اسيران جنگ گروه گروه كشته مي‌شدند و در آنها اپيدميهاي وحشتناكي بر اثر فقر غذايي ايجاد مي‌شد چيزهايي شنيده باشيد. بدني كه به شكل نامناسبي تغذيه شده باشد نمي‌تواند به خوبي در برابر عفونتها و بيماريها از خود دفاع كند.
اما در شرايط عادي فقر ويتاميني در ميان انسانها كمياب بوده و تنها به صورت مصنوعي در حيوانات آزمايشگاهي ايجاد مي‌شود. كمبودي كه در انسا به چشم مي‌خورد غالبا جزئي بوده و با يك يا چند ويتامين در رابطه است.
معمولاً ويتامينها در مقادير كافي از طريثق تغذيه تامين مي‌شوند ولي آسيبهاي گوارشي و استفاده نامناسب از غذاها باعث ميشود تا جذب آنها به صورت ناقص انجام گيرد. اين وضعيت در ميان مهاجرين يا كساني كه تحت عمل جراحي قرار گرفته‌اند بيشتر مشاهده مي‌شود فقر ويتاميني به صورت اصلي آن ديگر وجود ندارد ولي به شكل ثانوي بر اثر بيماري يا نوعي مسموميت (نظير الكل) به وجود مي‌آيد.
بنابراين، ضرورت خصور ويتامينها در مواد غذايي، استفاده از رژيم‌هاي كاملا مصنوعي را نفي ميكند اين ضرورت تفاوت بين در رژيم را كه يكي به شكل طبيعي و ديگري مصنوعي شيميايي و فاقد ويتامين است نشان ميدهد.
همچنين تجربيات امروزي ثابت كرده است كه رژيمهاي غذايي كه منحصرا به وسيله عناصر استريليزه شده (كه اكثر ويتامينهاي آن بر اثر حرارت از بين رفته‌اند) تهيه ميشود، مردود است. به همين دليل است كه در حال حاضر شير مصرفي را به جاي جوشاندن پاستوريزه ميكنند زيرا جوشاندن ويتامينهاي شير تازه را نابود ميكند (غير از ويتامين E كه در برابر حرارت ثابت بوده ولي توسط نور از بين مي‌رود).
و در اينجا ضرورت دادن آب ميوه تازه (پرتقال يا انگور) يا شير پاستوريزه نجوشيده به كودكاني كه از شير مادر تغذيه مي‌كنند مشخص مي‌شود.
قبل از ادامه بحث بايستي بدانيد كه متقابلا ناراحتيهاي هيپرويتاميني نيز وجود دارد البته اين بيماريها كمياب است و بيشتر در آزمايشگاهها يا معالجاتي كه به خوبي انجام نشده يا در آنها مقادير بسيار زيادي ويتامين تجويز شده (در اكثر موارد بر اثر تزريق بيش از حد ويتامينهاي A، B و D) به چشم مي‌خورد. در قسمتهاي بعد ضمن مطالعه هر يك از ويتامينها در اين مورد نيز صحبت خواهم كرد.
چون انسان به دليل وضعيت دندانهايش از تغذيه‌اي متنوع (حيواني و گياهي) برخوردار است، ويتامينهاي حيواني بيشتر در زمستان مورد توجه او قرار مي‌گيرد زيرا در اين فصل تنوع سبزيها و ميوه‌ها كاهش پيدا مي‌كند. البته در حال حاضر سرعت حمل و نقل اين امكان را به وجود آورده تا در تمام سال، ميوه‌هاي تازه (مثلا سيب) در اختيار مردم قرار گيرد.
روش درمان به وسيله ويتامينها، به عنوان شاخه‌اي از طب هومئوپاتي محسوب مي‌شود زيرا با وجود اينكه اين مواد در مقادير بسيار كم مورد استفاده قرا مي‌گيرند، عملا استفاده از آنها اجباري است. مقدار مصرف آنها مي‌تواند تا يك ميليونيم و حتي يك ده ميليونيم روزانه باشد.
به همين دليل متخصصين هومئوپاتي پيش از هر مورد ديگري به رژيمهاي ويتاميني توجه دارند. در واقع آنها اين رژيم را تنها به عنوان يك كمك براي روشهاي درماني خود به كار نمي‌برند بلكه همچنين از آن به عنوان يك روش پيشگيري از بيماريهايي كه به نظر مي‌رسد بيمار آمادگي ابتلاء به آنها را داشته باشد، استفاده مي‌كنند.
به ندرت اتفاق مي‌افتد كه تجويزهاي اينگونه پزشكان با توصيه‌هايي براي مصرف آب ميوه تازه (براي نوزادان)، ميوه‌هاي رسيده و شيرين (براي كودكان) و مصرف مواد خام نظير سبزيها، سالاد، ميوه‌هاي خام و غيره (براي بزرگسالان) همراه نباشد.
البته از مدتهاي طولاني قبل از كشف تدريجي ويتامينهاي مختلاف (هنوز هم ويتامينهاي جديدي در حال كشف است) متخصصين هومئوپاتي برا اثر تجربه ويتامينهايي را در داروهاي خود به صورت رايج تجويز مي‌كردند. از ميان اين موراد، مي‌توان از ويتامين B به عنوان محرك سيستم اعصاب به شكل جو صحرايي، ويتامينهاي D و E براي درمان قطع عادت ماهانه به صورت غلات تازه و گياهان مقوي (اشتهاآور، بادشكن و تامين كننده مواد معدني) و ويتامين C به صورت انگور فرنگي سياه براي درمان آلرژيهاي مختلف (روماتيسم، ورم حفره بيني، برونشيت، جوش و....) نام برد. البته نبايد ترديدي در مورد اثر اين داروها بر هورمونهاي ترشحي قسمت قشري غده فوق كليوي و ترشح هورمونهاي ضد تورمي كه مقاومت بدن را در برابر بيماريها افزايش مي‌دهد (و بنابراين در برابر عفونتهاي زمستاني مانند گريپ) و بر كاهش سرعت بيش از حد رسوب مؤثر است، داشته باشيم.
مثالهاي فراواني را مي‌توان در رابطه با روشهاي درماني طب قديمي مطرح كرد كه امروزه مؤثر بودن آنها از طريق كشفيات، تجربيات و آزمايشهاي علمي جديد به اثبات رسيده است.
بدين ترتيب، در دوران قديم بيماران مبتلا به شب كوري را با تجويز مصرف جگر (بدون اينكه كمتري تصوري از وجود عناصر ويتاميني داشته باشند) با موفقيت درمان مي‌كردند. اين بيماري با مصرف رتينول كه در ويتامين A وجود دارد، و اين ويتامين به وفور در جگر گوسفند، گوساله و همچنين در روغن جگر برخي ماهيها (نظير ماهي مورو و فلتان) موجود است درمان مي‌شود.
همانطور كه دكتر پوميه مي‌گويد: «علم جديد، طب هوشيار قديميها را مورد تأييد قرار مي‌دهد.»
lord-of-game
ويتامين‌ A

اين ويتامين خاص رشد و بينايي است. مقاومت بدن در برابر عفونتها را افزايش داده و در بهبود زخمها و آسيب‌هاي عضلاني نقش عمده‌اي را ايفا مي‌كند.
ويتامين A در اثر حرارت از بين نمي‌رود.
منابع طبيعي ويتامين A:
اسفناج- انبه- انجير- بادام- بادام زميني- پرتقال- پنير سفيد- پياز- تخم مرغ- توت فرنگي- سويا- سيب- سيب زميني- جگر- جگر ماهي- خامه تازه- خرما- دانة آفتابگردان- روغن- زردآلو- زيتون- شير نجوشيده- طالبي- عدس پخته- فلفل دلمه‌اي تازه- قارچ- قلب گاو- قلوه- كاهو- كدو- كرفس- كلم- گردو- گريپ فروت- گل كلم- گندم جوانه زده- گوجه فرنگي- گوشت گاو- گوشت تمام ماهي‌ها- گوشت گوسفند- لوبيا- ليمو- ماهي تن- مغز- موز- نارنگي- نان جو- نان سبوس دار- هلو- هندوانه- هويج.
توضيحات كامل:
ويتامين A رشد را تضمين مي‌كند و به همين دليل مصرف آن در دوران نوجواني ضروري است. اين ويتامين همراه با ويتامين D در ايجاد و استحكام ساخت استخواني بدن نقش داشته و غالباً در مواد غذايي همراه با مقدار كمي ويتامين D حضور دارد.
از خصوصيات قابل توجه ديگر اين ويتامين بالا بردن مقاومت بدن در برابر عفونتها است كه خود مكملي براي ويتامين C محسوب مي‌شود.
اما اين ويتامين براي چشم يك عنصر حياتي محسوب مي‌شود و نه تنها باعث بهبود بينايي و جلوگيري از ضايعات ناشي از عفونتهاي چشمي مي‌شود بلكه در درمان شب كوري، زخمهاي قرنيه و لكه‌هاي رسوبي چشم تنها داروي مؤثر است. از همين رو ويتامين A را ويتامين چشم ناميده‌اند.
پس به طور مطلق مي‌توان اثرات ويتامين A را در چهار قسمت طبقه‌بندي كرد.
1- رشد و نمو خصوصاً شكل‌گيري اسكلت
2- ترميم زخمها
3- كارآيي سيستم بينايي
4- كارآيي غدد دروني بدن و توليد هورمون

1- وجود يك استخوان‌بندي محكم، قوي و درشت همواره يك مزيت محسوب شده است. ويتامين A به عنوان يك مكمل ضروري براي ويتامين D در ايجاد يك استخوان‌بندي مناسب و قوي به خصوص در دوران رشد يعني 3 ماهگي تا 21 سالگي همواده مورد نياز بوده و كمبود آن مي‌تواند منجر به اختلالاتي هر چند جزئي در اين سيستم گردد.
2- ويتامين A نقش بسيار مهمي در ساختار بافتهاي عضلاني بر عهده داشته و همراه با ويتامين‌هاي B2، B5، C و D در بازسازي آنها شركت مي‌كند. به همين دليل گروهي از متخصصين جراحي اين ويتامين را در ارتباط با زخمها و آسيب ديدگي‌ها تجويز مي‌كنند كه مزيت اين كار علاوه بر كمك به بهبود سريع‌تر آسيب‌ها، خاصيت ضد عفوني كنندگي آن به همراه ويتامين C است.
3- ويتامين A به وسيلة رتينول نقش بسيار مهمي در كارآيي سيستم بينايي بر عهده دارد. زيرا شفافيت و در نتيجه سلامتي تمام قسمتهاي جلويي چشم و تطابق آن با نور را تضمين مي‌كند.
اين ويتامين نقش عمده‌اي در پيشگيري و درمان زخمهاي قرنيه، لكه‌هاي رسوبي چشم و شب كوري داشته و كمبود آن باعث اختلال و از كار افتادگي سيستم بينايي مي‌شود.
4- ويتامين A همراه و در كنار ويتامين E نقش عمده‌اي در فعاليت‌هاي دستگاه تناسلي و توليد هورمون‌هاي جنسي دارند. همچنين اين ويتامين در كنار ساير ويتامين‌هاي نقش خاصي در كارآيي غدد درون‌ريز ايفا مي‌كند. به همين علت است كه اين ويتامين را به مقدار زياد مي‌توان در جگر و كليه احشام و طيور به دست آورد.
lord-of-game
ويتامين A و بدنسازي

مهمترين عامل براي داشتن اندامي موزون و هماهنگ داشتن يك استخوان‌بندي محكم، قوي و درشت است. اين امر هر چند امري به ظاهر ارثي است اما تغذيه و مراقبت‌هاي دوران رشد نقش عمده و مؤثري در صحت اين سيستم ايفا مي‌كند.
ويتامين A همراه با ويتامين D در استخوان سازي و استحكام اين سيستم همكاري داشته و كمبود آن در دوران رشد مي‌تواند به معناي يك فاجعه باشد. البته در رشد و فعاليت‌هاي عضله سازي هم اين ويتاين نقش دارد اما از آنجا كه در اين عملكرد ما به ميزان بسيار كمي ويتامين نياز داريم.
در حالت عادي و معمولي نيازي به استفاده از مكمل‌ها و كنستانتره‌هاي اين ويتامين نداريم.
اما براي بدنسازان حرفه‌اي و نيز بدنسازان آماتوري كه با تمرينات سنگين سعي در حرفه‌اي شدن دارند به علت فعاليت بيشتر و بهتر غدد درون‌ريز و توليد هورمون‌هاي گوناگون نياز بيشتري به اين ويتامين احساس مي‌شود اما استفاده از قرص‌هاي خوراكي و آمپول‌هاي تزريقي ويتامين A به هيچ عنوان توصيه نمي‌شود.
توصيه ما استفاده روزانه از قرص‌هاي استاندارد مولتي ويتامين و سبزيجات فيبرين زرد مثل هويج، گوجه فرنگي و ساير غذاها و منابعي است كه در بخش منابع طبيعي اين ويتامين است.
استفاده از سبزيجات فيبرين زرد رنگ علاوه بر تأمين مقادير زيادي از ويتامين A باعث بهبود عملكرد سيستم گوارش و هضم بهتر غذا مي‌گردد.
lord-of-game
موارد مصرف ويتامين A

بار ديگر تأكيد مي‌كنيم اصولاً با توجه به سيستم و فرهنگ تغذيه در ايران ما اصولاً به ندرت و در موارد معدودي شاهد كمبود ويتامين A هستيم و با تغذيه‌اي در حد معمولي تمام نيازهاي بدن انسان به اين ويتامين برطرف مي‌شود و مصرف بيش از حد آن هم عوارضي دارد كه در بخش اثرات ناشي از مصرف بيش از حد ويتامين A آمده است.
مصرف مداوم سبزيجات تازه نه تنها بهترين منبع براي ويتامين A محسوب مي‌شود بلكه باعث بهبود عملكرد سيستم گوارش بوده و مصرف آنها حداقل دو بار در هفته توصيه مي‌شود.
اما موارد مصرف ويتامين A در دو بخش بررسي مي‌شود:
الف- در افراد زير 22 سال
در اين سنين با توجه به رشد بدن، سن پايين و عدم توانايي بدن در پاسخ‌گويي به شك‌هاي غذايي، كمبود اين ويتامين باعث عوارض شديدي همچون شب كوري، خشكي پوست، تأخير در رشد، راشيتيسم، تأخير در رشد دندان نوزادان، بيماري غدد، پوسيدگي دندان و بروز دير هنگام علائم بلوغ به علت توليد كم هورمون‌ها مي‌شود كه در همة اين عوارض با مصرف منابع طبيعي ويتامين A و در مواردي نيز همچون كمبود مفرط ويتامين A از منابع دارويي ويتامين A استفاده مي‌شود.
در مورد خشكي پوست و ترك خوردگي آن پماد ويتامين A+D و نيز پماد ويتامين A كه در داروخانه‌هاي با قيمت مناسب يافت مي‌شود توصيه مي‌شود.
ب- در افراد بالاي 23 سال
در بزرگسالان اصولا ما نياز به اين ويتامين را به صورت دارو و يا مكمل جز در موارد كمبود مفرط احساس نمي‌كنيم و در بيشتر موارد تغيير رژيم غذايي و حتي اضافه كردن مثلا يك هويج به تغذيه روزانه مي‌تواند نياز بدن به اين ويتامين را برطرف كند. البته در مناطق خشك و نيز افرادي كه پوست آنها در معرض آفتاب شديد، مواد شيميايي، تحريكات منجر به قرمز شدن و خشكي قرار دارند به شدت استفاده موضعي و استعمال خارجي اين ويتامين براي پوست توصيه مي‌شود.
همچنين براي زناني كه نسبت به شفافيت و سلامتي پوست خود اهميت قائل‌اند استفاده از اين ويتامين به صورت كرم در طول شب و به شدت توصيه مي‌شود.
در مواردي نيز كمبود مقطعي اين ويتامين مي‌تواند منجر به اختلال در بينايي به صورت تار بيني، شب كوري، خشكي و زخم شدن قرنيه، ورم لثه‌ها، فشار خون، بي‌خوابي، سنگهاي كليوي، ورم اعصاب چشم، ورم گوش و لكه‌هاي رسوبي تيره بر روي چشم گردد كه با مصرف ويتامين A به سرعت رفع مي‌شوند.
اما يكي از مهمترين كاربردهاي ويتامين A ترميم زخم‌ها است كه از پماد آن به صورت موضعي براي جلوگيري از عفونت و نيز بهبود سريعتر زخم‌ها استفاده مي‌كنند.
lord-of-game
عوارض كمبود و عوارض مصرف بيش از حد ويتامين A

عوارض كمبود ويتامين A:
كمبود ويتامين A در بدن ابتدا به دو صورت نمود پيدا مي‌كند. اختلال در سيستم بينايي و خشكي پوست.
كمبود ويتامين A باعث كاهش حساسيت شبكيه مي‌شود. علت اين امر تأخير در بازسازي ماده رنگي در دستگاه بينايي است پس از اين مرحله پوست خشك شده و سپس ترك مي‌خورد. اگر در اين مرحله نيز كمبود ويتامين A برطرف نشود منجر به ميگرن، ناراحتي‌هاي سيستم گوارش، ضعف مفرط و در نهايت در صورت رژيم غذايي كاملا فاقد ويتامين A پس از دو ماه منجر به مرگ مي‌گردد.
بار ديگر تأكيد مي‌كنيم با فرهنگي تغذيه‌اي موجود درايران عملا امكان بروز كمبود ويتامين A در فرد وجود ندارد و در صورت بروز هم با مصرف روغن جگر ماهي، شير چرب، كره، سبزيهاي داراي كاروتن يعني هويج، جعفري، گل كلم، اسفناج، فلفل، كاهو، نخود فرنگي، گوجه فرنگي، كدو و ساير منابع طبيعي به سرعت رفع مي‌شود. البته در موارد حاد كمبود اين ويتامين تزريق عضلاني ويتامين خالص صورت مي‌گيرد كه بسيار نادر است.

عوارض ناشي از مصرف بيش از حد ويتامين A:
ابتدا بايد بگوييم كه امكان به وجود آمدن حالت هيپرويتاميني ناشي از ويتامين A با تغذية طبيعي و منطقي تقريباً به هيچ وجه وجود ندارد.
اما مواردي نيز وجود دارد كه به علت رژيم غذايي خاص مملو از ويتامين A كه به اشتباه و اصولا توسط افراد ناآگاه توصيه شده است اين حالت به وجود مي‌آيد كه آن را در دو قسمت بررسي كرده‌ايم.
در افراد زير 15 سال:
هيپرويتاميني در مرحله اول در اين سنين با بي‌اشتهايي آغاز مي‌شود و به دنبال آن حالت تهوع، استفراغ و حتي بحرانهاي تشنجي همراه با ضربان تند در كودك مشاهده مي‌شود. دراكثر موارد هيپرويتاميني A در كودكان مشكل استفادة مداوم كودك از پورة هويج به صورت جايگزين شير مادر بوده كه در موارد حاد حتي منجر به خشكي شديد پوست، ريزش مو، بزرگي كبد و ضعف مفرط نزديك به غش مي‌شود. همچنين داشتن يك رژيم غذايي با ويتامين A بالا مي‌تواند استخواني شدن قشر خارجي استخوانهاي بلند و جوش خوردن پيشرس قسمت غضروفي استخوانها و در نهايت به هم خوردن نظام استخوان بندي كودك گردد.
در بزرگسالان:
مشاهدة هيپرويتاميني در بزرگسالان كاملا استثنائي است و تنها درمواردي از آن در قطب كه استفاده از جگر خرس و فك به وفور صورت مي‌گيرد مشاهده شده است. البته تزريق عضلاني اين ويتامين با استفاده مداوم از قرص‌هاي ويتامين A مي‌تواند اين حالت را به وجود آورد. عوارض اين هيپرويتاميني در بزرگسالان به صورت خستگي و تنبلي، دردهاي پشت سر، سرگيجه، تهوع و استفراغ، پوسته پوسته شدن، ريزش مو، دردهاي استخوان، بزرگ شدن كبد، اختلال شديد در بينايي ظهور پيدا مي‌كند.
lord-of-game
ويتامين‌های گروه B

ويتامين B1

ويتامين B1 (يا تيامين) ويتامين خاص سيستم اعصاب و نخستين ويتامين از گروه ويتامينهای ب است.اين ويتامين دارای گوگرد است. حضور اين ماده كه ضد بيماري بري بري است براي متابوليسم قندها ((گلوسيدها) كه تنها منابع انرژي سلولهاي عصبي هستند ضروري مي‌باشد. بنابراين مصرف ويتامين B1 براي حفظ كارآيي مناسب سيستم اعصاب و عضلات ضرورت دارد. علاوه بر آن اين ويتامين جريان عصبي را منتقل نموده و كار قلب و فشار شرياني را تنظيم مي‌كند.

مشخصات:
ويتامين B1 در آب محلول بوده و به همين دليل، بخش مهمي از آن به آب پخت مواد غذايي وارد مي‌شود. به همين علت از زمان قديم در روستاها آب پخت مواد غذايي را به عنوان سوپ مي‌نوشيدند. برخلاف ويتامينA اين ويتامين بخ خوبي در بابر گرما مقاومت مي‌كند ولي استفاده از اوتوكلاو براي كنسرو كردن يا كاربرد روش پاستوريزه كردن شير، مقدار ويتامين B1 و همچنين اثرات ضد درد و تاثير مفيد آن براي حفظ تعادل عصبي را كاهش مي‌دهد. استفاده از گازهاي سولفور براي حفاظت از ميوه‌هاي خشك، باعث از بين رفتن نيمي از ويتامين B1 آنها مي‌شود. متقابلاً منجمد كردن ميوه‌ها، سبزيها و گوشتها تأثير كمي بر ويتامين B1 دارد اما به شرطي كه در محلي دور از نور و رطوبت انجام شود.
امروزه در لابراتوارها ويتامين B1 مصنوعي توليد مي‌شود كه داراي همان خواص ويتامين B1 طبيعي است. اين نوع تيامين ضريب مسموميت پاييني دارد و در متابوليسم گلوسيدها (هيدراتهاي كربن و قندها) دخالت دارد. كوكربوكسيلاز (يا اترفسفريك ويتامين B1) امكان گرفته شدن كربوكسيل اسيد پيروويك را فراهم مي‌سازد.
marlon
شناخت انواع بدن
اگر تا به حال به بدن خود يا ديگران در استخر يا رختكن باشگاه توجه كرده باشيد متوجه شده ايد كه هربدن داراي تفاوت باديگري است يكي با شانه هاي پهن ديگري باريك يكي كوتاه ويكي بلند ازروشهاي طبقه بندي بدن ها شيوه اي است بنام سوماتو تايپ كه بدن را به سه گروه اصلي تقسيم كرده است
1- اكتومورف :
اين نوع بدن ها داراي بالا تنه كوتاه دستها و پاهاي بلند وباريك كف دستان وانگشتان باريك وبدن كم چرب و معمولا داراي عضلات باريك ودراز هستند
2- مزوروف :
بدن هايي هستند كه داراي سينه پهن وبزرگ بالا تنه بلند ساختمان عضلاني محكم و نيروي زيادي دارند
3- اندومورف :
داراي ساختمان عضلاني نرم صورت گرد وگردن كوتاه باسن پهن وچربي زيادي دارند

نكته قابل ذكر اينست كه بدن هر شخصي ممكن است كاملا به يك گروه بدني متعلق نباشدو تركيبي از سه نوع بدن معرفي شده است اين طبقه بندي شامل 88 زير گروه ميباشد براي تعيين بدن در دسته بندي در اين شيوه پس از رويت بدن ميگويند مثلا بدن او اكتومورفيك شماره 2 اندومورفيك شماره 6 و مزومورفيك شماره 4 است اين شيوه يكي ازراههاي قضاوت در مسابقات پرورش اندام هم هست كه هر الگو نمره خاص خودش را دارد
حالا بدني كه تركيبي از مزومورفيك و اندو مورفيك باشد به او اندو موزوروف ميگويند

بدن ناصر الصونباطي را در صفحه قبلي ببينيد او يك بدن مزوروف است
بدن دوريان يتس يك بدن مزوروف است اما بدن دكستر جكسون يك بدن اكتومورف است
بدنسازان رده اول نه زياد اكتو مورف ونه زياد اندومورف هستند چون تناسب بدن آنان از ميان ميرود


اكنون كه بدنتان راشناختيد بايد بدانيد گه چه نوع تمريني براي شما مناسب تر است كه براي شما خواهيم آورد


تمرينات اكتومورفها :

شما نياز داريد تا به وزن خود بيافزاييد معمولا اين بدن ها قدرت و استقامت براي تمرينات زياد در

هر جلسه را ندارند و متوجه ميشوند كه رشد عضلات آنان به كندي صورت ميگيرد و بايد خود را

وادار به خوردن نمايند

پيشنهاد:


1- مقداري حركات قدرتي در برنامه خود بگنجانيد وسعي كنيد مقدار وزنه ها را افزايش داده و

تكرار آن را كمتر نماييد

2- به شدت تمرين خود بيافزاييد تا زمان تمرين خود راكوتاه تر كرده تا فشار بيشتري به عضله وارد

شود

3- به غذاي خود اضافه نماييد و ازمكمل هاي غذايي استفاده نماييد

4-تلاش كنيد تا انرژي كسب شده از غذا را به عضله تبديل نماييد يعني از حركات هوازي مثل

دوچرخه سواري دو زياد استفاده نكنيد تا در باشگاه كم نياوريدتمرينات مزوروف ها:

اين بدن ها به راحتي ميتوانند عضله سازي كنند اما بايد مواظب باشند تابه اندازه كافي تمرين

مختلف داشته باشند تا عضلاتشان با تناسب رشد كرده و فقط كلفت نشود

پيشنهاد:

1-روي كيفيت جدا سازي عضلات وجزييات آن وتمرنات قدرتي تاكيد كنيد از آنجا كه بدن شما

راحت عضله ميسازد در جدا سازي وتفكيك عضلات ا ز ابتدا بكوشيد

2- چون سرعت عضله سازي شما زياد است نگران تمرين بيش از حد نباشيد

3- رژيم غذايي شما بايد درصد بيشتري از ديگر بدن ها پروتئين داشته باشدتمرينات اندومورفها:

اين بدن ها مشكلي براي ساخت عضله ندارند اما بايد چربي بدن خود را كنترل و به مرور كم كنند

واجازه برگشت دوباره چربي را ندهند

پيشنهاد:

1- ستهاي تمريني شما بايد زياد باشد واستراحت ميان ستها بايد كم باشد وانجام چند حركت

اضافه به كم كردن چربي ها كمك ميكند

2- از تمرينات هوازي مثل دويدن دوچرخه سواري غافل نشويد هر چند در باشگاه هم ميتوان

چربي را سوزاند اما مانند تمرينات هوازي پاسخ نخواهد داد

3- يك رژيم غذايي كم چرب كم كربوهيدرات را با مصرف ويتامين ها در پيش بگيريد
lord-of-game
marlon
جان عالی بود من که از اطلاعات تون خیلی استفاده میکنم
saeedeh_shekar
برو تو کار اسکیت برد دیگه .عکسم بزار. یه ذره ام تنوع بده راجع ورزشای دیگم بنویس
Mer30 smile.gif
lord-of-game
دوست عزیز این تاپیک فقط مخصوص ورزشهای قدرتی و بخصوص پرورش اندام هستش و فقط در این مورد فعالیت میکنه در ضمن من دوست ندارم تو کار دیگرون دخالت کنم و فقط در مورد رشته ی تخصصی خودم فعالیت میکنم.متشکرم از نظرتون
saeedeh_shekar
اها پس این شغل و رشتتونه ببخشید ما دخالت بیجا کردیم دیگه تکرار نمی شه! :-s
lord-of-game
البته شغلم نیست فقط رشته ی ورزشیمه
marlon
ستهاي متناوب

يكي از روشهاي افزايش قدرت واستقامت ونيز حجم عضلات استفاده از اين تكنيك ميباشد از

اين روش بيشتر براي عضلات ضعيف تر استفاده ميشود وروش آن به اين صورت است كه :

ابتدا عضله ضعيف را با يك حركت 4 ستي تمرين ميدهيم مثال سرشانه هالتر از پشت 4ست 9

تايي. سپس به سراغ عضله ديگري مثل زير بغل ميرويم بعد از اتمام حركت هاي زير بغل دوباره

به سراغ سرشانه ميرويم وبا يك نوع حركت ديگر مانند سرشانه جفت دمبل پرسي تمرين را

ادامه خواهيم داد با استفاده از اين شيوه متوجه فشار زيادي روي عضله سرشانه خواهيد بود

دقت داشته باشيد از حركت دوم به بعد به وزنه ها اضافه نكنيد چون قادر به ادامه تمرين نخواهيد

بود

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

كار كردن روي نقاط ضعف بدن بايد در اولويت تمرنات باشد حتي بهترين بدنسازان در نقاطي از

بدنشان داراي ضعف هستند كه از ديد داوران پوشيده نخواهد بود بنا بر اين تلاش ميكنند تا

نقاط ضعيف بدن را نسبت به ديگر عضلات در تقدم تمرين قرار دهند در اين مورد پيشنهاد ميشود:

1 -برنامه تمريني خود را ابتداي هفته وبعد از استراحت در تعطيلات انجام دهيد در اين موقع بدن

شما نيروي لازم را خواهد داشت

2- در شروع تمرين ابتدا عضله ضعيف تر را تمرين دهيد
marlon
این عکس وبدن زیبا آقای محسن یزدانی

هستند ایشون قهرمان ونفر اول جهان در سال 99و همینطور باتکنیکترین بدنساز اون سال معرفی شدند
marlon
در طـول چـنـد سـال اخیر، در برنامه های تلویزیونی شاهد قربـانـیـانی بـودیم که به دلیل مکمل های سوزاننده چربی "ادروفین" به این روز افتاده بودند. البته مصرف ادروفین تنها گوشه ای از حوادثی است که درایـن زمینه اتفاق می افتد. رازهـای پـنـهان و عمـیـقی در مـقوله بدن سازی و تناسب انـدام وجـود دارد کـه بـرای سـالهای بسیار دراز در مورد آن حرفی به میان نیامده است.
بــرای از بین بردن اثر مواد شیمیایی، بدن سازها و افرادی کـه بــه ورزش های تناسب اندام مشغول هستند یکسری ورزش هـا و حـرکـات پیـشـرفـتـه را به کار می گیرند و تصور می کنند که میتوانند با اتکا به آنها به بهترین نتیجه ممکن دسـت پیدا کنند. اما متاسفانه بسیاری از این روش ها و حـرکات بـه ســـلامت فرد آسیب وارد می سازد و در برخی موارد مرگ را به همراه دارد. وقت آن رسیده که برخی از آن موارد را برایتان روشن کنیم.

شماره1: نبود حرکات کششی
چرا خطرناک است: هیچ شکی وجود ندارد که انجام حرکات کششی قبل و بعد از حرکات اصلی بسیار مهم می باشد و عدم انجام آنها صدمات جبران ناپذیری از قبیل پارگی بافت ماهیچه ای را به دنبال دارد. با توجه به تمام این موارد باز هم بدنسازهایی هستند که نسبت به انجام این حرکات کوتاهی می کنند. فوایدی که می توانید در طول انجام حرکات کششی بدست آورید بی شمار هستند: از آسیب دیدگی جلوگیری میکنند، میزان تحرک شما را افزایش دهند، قابلیت اجرا و وضع اندام شما را بهبود می بخشند، میزان فشار وارده را کاهش می دهند، بدن را نرم و انعطاف پذیر می سازند.
در عوض چه کنیم: حرکات کششی را قبل و بعد از تمرینات اصلی به مدت 10 دقیقه انجام دهید. همچنین در حین حرکات خود، زمانی که وزنه های سنگین بلند می کنید، این حرکات پیشنهاد می شود.

شماره2:کم غذا خوردن
چرا خطرناک است: بسیاری از ورزشکاران تصور می کنند که اگر با شکم خالی به تمرین مشغول شوند چربی بیشتری می سوزانند. توضیح علمی این مطلب آن است که بدن به طور معمول از چربی های باقی مانده به عنوان سوخت استفاده می کند بنابراین غذا نخوردن به منزله نبود سوخت کافی می باشد.
حقیقت در این جاست که بدن از کربوهیدرات ها به عنوان مهمترین منبع انرژی در طول تمرینات استفاده می کند. بنابراین نه تنها این کار شما را می تواند از اجرای کامل تمرینات عقب بیندازند بلکه تاثیرات جانبی بی شماری از قبیل: کاهش فشار خون، سر گیجه و حتی بی هوشی را نیز به همراه دارد.
در عوض چه کنیم: در حدود 30 تا 60 دقیقه پیش از شروع تمرینات ورزشی یک وعده غذای سبک و قابل هضم که دارای کربون های مرکب باشد از قبیل: میوه، سبزیجات، نان جو، برنج و یا ماکارونی میل کنید.

شماره 3:گرفتن فرم نادرست
چرا خطرناک است: گرفتن فرم نادرست به عناوین مختلفی به سلامت شما آسیب می رساند. یکی از نمونه های آن سریع انجام دادن حرکت ها می باشد: زمانی که در حال انجام حرکات پرس سینه هستید، اگر حرکت را به سرعت و با بی توجهی انجام دهید، بیشترین آسیب را به زردپی و رباط های خود وارد می آورید چراکه در این حرکت بیشترین فشار بر روی همین دو نقطه ای که ذکر شد می افتد. اشتباه شایع دیگر این است که ورزشکاران در حین بلند کردن وزنه های سنگین معمولا بیشترین فشار را بر روی قسمت پایینی کمر خود وارد می اورند که این امر به نوبه خود می تواند صدمات جبران ناپذیری را به بدن وارد سازد.
در عوض چه کنید: بهترین راه برای اطمینان از اینکه حرکات را به درستی انجام میدهید این است که از یک مربی تقاضا کنید تا شما را در حین انجام حرکات مشاهده کرده و اگر در نحوه اجرای شما مشکلی دید، گوشزد نماید. اگر شما از نحوه انجام دادن چندین تمرین متفاوت مطمئن نیستید؛ گرفتن یک مربی خصوصی برای چند جلسه ضروری می باشد.

شماره 4 :تمرین بیش از حد
چرا خطرناک است: بیشتر ورزشکاران حرفه ای معمولا بدن خود را متحمل ورزش های سخت می کنند و "روزهای استراحت" را هم به کلی فراموش می کنند. این کار موجب کوفتگی عمومی در بدن، کج خلقی، افسردگی، پریشانی، استرس، کاهش اشتها، کم شدن وزن، حالت تهوع و دل آشوبی می شود. با وجود تمام این مشکلات ورزشکاران همچنین از آسیب دیدگی ها دائمی ماهیچه و مفاصل، افزایش خطر آسیب دیدگی، کند شدن عکس العمل ها، عدم وجود هماهنگی، افزایش آسیب پذیری، و بروز بیماری های عفونی و موارد عدیده دیگری نیز رنج خواهند برد.
در عوض چه کار کنیم: به حرف "بدن" خود گوش دهید. پس از اتمام یکسری ورزش، شما باید در خود احساس انرژی و توان بیشتری کنید. اگر احساس خستگی و کوفتگی به شما دست داد، باید برنامه روتین خود را مجددا از نو ارزیابی کنید. باید بین هر بار ورزش کردن مدت زمان معینی استراحت کنید تا عضلات شما فرصت مناسب برای بازسازی را پیدا کنند. میزان استراحت بین افراد مختلف متفاوت است بنابراین توجه خود را بر روی سیگنال هایی که بدنتان می فرستد، متمرکز کنید.

شماره 5 :مصرف زیاد پروتیین
چرا خطرناک است: در فصول استراحت معمولا بدن سازها به ازای هر نیم کیلو وزن بدن خود در حدود 1.25 تا 1.5 گرم پروتیین در هر روز مصرف می کنند. پیش از شروع مسابقات بسیاری از آنها میزان مصرف پروتیین روزانه خود را در حدود 1.75 تا 2 گرم افزایش می دهند. اما غافل از این هستند که مصرف بیش از اندازه پروتیین تاثیرات جانبی بیشماری را به همراه دارد. ابتدا میزان هوموسیستین را در بدن افزایش میدهد (یکی از فراورده های جانبی پروتیین) و به طور مجزا ریسک ابتلا به بیماری های قلبی را نیز زیاد می کند. علاوه بر این وجود پروتیین بیش از اندازه در بدن موجب وارد شدن آسیب های جبران ناپذیری به کلیه ها شده و ریسک ابتلا به پوکی استخوان را نیز افزایش می دهد.
در عوض چه کنیم: متخصصین تغذیه بر این باورند که هیچ کس حتی افراد پرورش اندام کار حق ندارند روزانه بیش از 1.7 گرم پروتیین مصرف کنند. به خاطر داشته باشید که این عدد حداکثر میزان مصرف، در مواردی که شما به شدت تمرین می کنید می باشد. اگر تمرینات شما متعادل و آرام هستند میزان مصرف پروتیین شما باید رقمی نزدیک به 0.8 تا 1.0 گرم به ازای هر نیم کیلو از وزن بدن باشد.

شماره 6 :کم آبی
چرا خطرناك است؟ بیشتر بدن سازها برای اینکه بتوانند پیش از شروع مسابقات خود را به وزن مورد نظر برسانند از تعرق و از دست دادن آب بدن کمک می گیرند. آنها از تکنیک ها دیوانه کننده ای نظیر دوچرخه در سونا و یا مصرف مواد ادرار آور استفاده میکنند که حتی انواع گیاهی آن نیز بسیار مضر می باشند. حتی بسیاری از پرورش اندام کارها برای از دست دادن آب به بالاترین میزان ممکن و برآمده کردن ماهیچه ها به بیشترین مقدار پیش از اینکه بر روی صحنه حاضر شوند یک لیوان شراب می خورند.
کم آبی به دلایل بسیار زیادی خطرناک می باشد. اول اینکه باعث انقباض بیش از اندازه عضلات می شود (بسیاری از پرورش اندام کارها که بیش از اندازه آب بدن خود را تخلیه کرد می کنند زمانی که یک فیگور خاص را به خود می گیرند در همان حال باقی مانده اند و توانایی آزاد کردن عضلات را پیدا نکرده به همین دلیل آنها را با برانکارد از صحنه به بیرون می برند.) این کار بر روی اندام های داخلی نیز تاثیرات مخربی می گذارد. اولین عضوی که مورد اسیب قرار می گیرد، کلیه است. در این حالت گنجایش ذهنی شما نیز کاهش پیدا می کند.
در عوض چه کنیم: پیش از شروع تمرینات خود چیزی در حدود 60 گرم آب بنوشید و هر 15 تا 30 دقیقه در حین تمرینات نیز 3 تا 6 گرم آب بنوشید. زمانی که تمریناتتان تمام شد به ازای هر نیم کیلیویی که از وزن بدنتان کم شده، باید 2 فنجان آب بنوشید.

شماره 7:استفاده از محرک های خطرناک
چرا خطرناک است: ریسک استفاده از ادروفین شامل تپش قلب، حملات قلبی و سکته می باشد که رسانه های گروهی همواره به این موارد اشاره دارند. حتی وزارت بهداشت و داروی آمریکا به تازگی لیست جدیدی از تاثیرات ویرانگر ادروفین تهیه نموده است. به علاوه امروزه در بازارها محرک های بسیاری زیادی وجود دارند. حتی چربی سوزهایی که فاقد ادروفین هستند حاوی ترکیباتی می باشند که مضرات آن دست کمی از ادروفین ندارد. به عنوان مثال یک ترکیب رایج در مکمل های چربی سوز "ماهانگ" می باشد که از گیاهی گرفته می شود که ادروفین مستقیما از آن بدست می آید. بسیاری از دونده ها، پرورش اندام کارها و سایر ورزشکاران از این مکمل ها برای " ارتقای" وضعیت خود استفاده می کنند، بدون اینکه کوچکترین توجهی به تاثیرات جانبی و خطرات آن داشته باشند.
در عوض چه کنیم: اگر شما مصر هستید که از مکمل ها استفاده کنید باید پیش از هر چیز لیست مواد تشکیل دهنده انرا با دقت بخوانبد تا خبری از ادروفین، افدرا و ماهانگ و نارنج تند در آن نباشد. اگر نسبت به یک ترکیب خاص اطلاع کافی نداشتید باید حتما از یک متخصص تغذیه کمک بگیرید. شما همچنین می توانید به جای استفاده از این نوع مکمل ها پیش از شروع ورزش خود از قرص های کافئین استفاده کنید؛ هر چه باشد آنها خطر کمتری نسبت به نمونه های مشابه خود دارند.

شماره 8 : بلند کردن وزنه های بسیار سنگین
چرا خطرناک است: بسیاری از ورزشکاران تلاش می کنند که به تدریج میزان وزنه هایی را که بلند می کنند افزایش دهند. این کار ضد تولیدی می باشد چرا که به شما اجازه نمی دهد تا کنترل تمام و کمال در حرکت داشته باشید و باعث می شود تا شما از گرفتن بهترین نتیجه ناکام بمانید و همچنین این امکان وجود دارد که زردپی و رباط بدن آسیب ببیند.
در عوض چه کنید: شما باید وزنی را بلند کنید که کنترل کامل به آن داشته و توانایی این را داشته باشید که تا اتمام حرکت وزنه ها را بدون رها کردن در دست خود نگه دارید. اگر شما از کنترل کامل وزنه ناتوان هستید و از آغاز تا پایان حرکت در دست شما در حال تاب خوردن هستند و هیچ گاه نمی توانید به فرم دلخواه دست پیدا کنید، باید میزان وزن انها را کمتر کنید.

شماره 9 : اضافه کردن آرام بخش به محرک ها
چرا خطرناک است: با در نظر گرفتن تپش قلب و عصبانیتی که با مصرف محرک ها به افراد دست می دهد بسیاری از ورزشکاران پس از اتمام تمرینات خود برای "آرام شدن" از آرام بخش ها استفاده می کنند. یک نوع رایج از این دارو " کاوا کاوا" نام دارد. این ماده گیاهی می باشد ، مسکن بوده، ماهیچه ها را آرام می کند، ادرار آور است و به عنوان داروی خوبی در مقابل عصبانیت و بی خوابی به شمار می رود. اما متاسفانه به کبد آسیب می رساند و در برخی موارد عملکرد آنرا به طور کلی مختل می کند. چند نمونه مرگ نیز در این زمینه گزارش شده است.
تعداد دیگری از ورزشکاران برای آرامش پیدا کردن ماریجوانا می کشند. در مدت زمان طولانی بالا بردن ضربان قلب و فشار خون و سپس پایین آوردن یکمرتبه آن بسیار خطرناک است و حتی موجب ایجاد حملات قلبی نیز می شود.
در عوض چه کنیم: اگر احساس می کنید که برای آرام کردن بدن خود پس از مصرف محرک ها نیاز به آرام بخش دارید باید بگوییم که پیش از هر چیز اصلا نباید از محرک ها استفاده کنید. در هر حال باید از استفاده این دو مورد در کنار هم به شدت پرهیز کنید.

شماره 10 :مصرف استروئید
چرا خطرناك است؟تستسترون و استروئید با ایجاد پروتیین به رشد بافت ماهیچه ای کمک می کنند. هورمون استروئید و جایگزین های آن مانند Dhea اندروستنوئید و نوروندسترونوییئد مشکلات بیشماری را برای شما ایجاد می کنند.
تاثیرات جانبی کم خطر تر آن عبارتند از جوش های صورت، ایجاد نقطه های قرمز و بنفش در سطح بدن، تنفس ناهماهنگ، باد کردن پاها، و زرد شدن پوست. تاثیرات جانبی حاد تر آن شامل سرگیجه، کج خلقی، ریزش مو، لرزش، حالت تهوع، استفراغ، فشار خون بالا، تپش قلب، بیماری های قلبی-عروقی، درد مفاصل، اسیبهای کبدی، و کوتاه ماندن قد در افراد رو به رشد می باشد. البته مواردی از قبیل افت بیضه ها، درد در هنگام دفع ادرار، رشد سینه ها، ناتوانی جنسی و نازایی را نیز نباید از قلم انداخت.
در عوض چه کار کنید: به جای آن باید عضلات و ماهیچه های خود را به روش طبیعی و تمرین های مناسب، به حالت و شکل دلخواه در بیاورید.

با بدن خود مهربان باشید
به هر حال زمانی که به ورزش های بدن سازی و پرورش اندام روی می آورید باید آگاه باشید که اگر نکات لازم را رعایت نکنید آسیب های زیادی می توانید به بدن خود وارد کنید. باید برای خود اهداف واقع بینانه و قابل دسترسی تعیین کنید: لازم نیست کارهای بدن سازهای حرفه ای را تقلید کنید و شروع به بلندکردن وزنه های سنگین نمایید.
زمانی که نوبت به مکمل ها می رسد به خاطر داشته باشید که موادی وجود دارند که می توانند قابلیت شما را افزایش دهند اما باید مراقب باشید، چراکه برخی ترکیبهای آنها بسیار خطرناک بوده و در برخی موارد مرگ آور می باشند. تمرین کردن با در نظر گرفتن " سلامت بدن"، روش های مناسبی که تعداد زیادی از ورزشکاران در پی آنها هستند را در اختیار شما قرار می دهد. برای رسیدن به نتیجه آنی نباید یک عمر سلامت خود را به خطر بیندازید.


[color=blue][/color]
marlon
مطلبی جهت رفع نگرانی بدنسازان در باره مصرف تخم مرغ
تخم مرغ بدون شک پر مصرفترين ماده غذايی برای بدنسازان به شمار ميآيد. میدانيم که عضله برای رشد به پروتئن نياز دارد و هرچه پروتئين بيشتر ومرغوب تری به بدن برسانيم رشد عضلانی بيشتری خواهيم داشت تخم مرغ به عنوان يک منبع پروتئين با کيفيت و ارزان هميشه مورد توجه ورزشکاران به ويژه بدنسازان که هميشه گرسنه پروتئن هستند بوده است ولی اغلب با ترس و استرس به خاطر مشکلات احتمالی که در سيستم بدن به خصوص قلب وعروق ايجاد میکند از آن استفاده ميکنند. مطلب زير با آمار جالبی که در اختيار ما قرار ميدهد ميتواند نگرانی در اين زمينه را کاهش دهد.
بيماريهای قلبی- عروقی يکی از عوامل عمده مرگ وميردرکشورهای صنعتی محسوب می شوندو فاکتورهای مختلفی از جمله چاقی هيپرکلسترولمی فشار خون سيگار سن جنس وغيره در ميزان وقوع آنها دخيلند. شکی نيست که بالا بودن کلسترول خون باعث افزايش خطرابنلابه اين بيماريهامی شود .
وجود ارتباط ميان مصرف چربيهای حيواني وميزان وقوع بيماريهای قلبی- عروقی در انسان باعث شده تا همواره يک نگرش منفی نسبت به مصرف تخم مرغ وجود داشته باشد. سئوال ساده ای که از سالها قبل مطرح است اين است که آيا در سطح جهان ارتباطی میان مصرف سرانه تخم مرغ و متعاقبا افزايش کلسترول خون و ميزان مرگ ومير ناشی از بيماريهای قلبی- عروقی وجود دارد ؟ ارائه فرضيه ای مبنی بروجود اين ارتباط در سال 1927 باعث شدتا مصرف تخم مرغ وغذاهای حاوی کلسترول شديدا کاهش يابد. اين بحث و مجادله طوری شدت گرفت که حتی جنبه های سياسی مذهبی نيزبه خود گرفت وترس از چربی و کلسترول فراگير شدبه طوری که به مردم توصيه می شدتا زرده تخم مرغ را دور ريخته و ازمصرف آن جدا خودداری کنند .
امروزه بر اساس اطلاعات حاصله از تحقيق انجمن آمريکا (AHA) و کمسيون بين المللی تخم مرغ در22کشور مشخص شده که ارتباط مثبتی ميان مصرف تخم مرغ و مرگ و مير ناشی از بيماريهای قلبی- عروقی در مردان و زنان وجود ندارد. دراين بررسيها به عنوان مثال مشخص شد که تعداد تخم مرغ مصرفی درهفته (توسط هرفرد)درفرانسه آمريکا وانگلستان به ترتيب 1/5 , 5/4و3/3 است در حالی که ميزان مرگ و مير ناشی از بيماريهای قلبی در اين کشور در سال به ترتيب250, 460و 516 نفر در هر 100هزار نفر است .نکته جالب دراين بررسيها اين است که ژاپن کمترين مرگ و مير ناشی از بيماريهای قلبی را داراست در حاليکه بيشترين تعداد تخم مرغ مصرفی برای هر فرد(5/6در هرهفته) را دارد لازم به ذکر است که براساس آمار غير رسمی موجود مصرف سرانه تخم مرغ درايراندرحدود 36عدد درهفته است. مقاله ای که درماه آوريل سال1999در نشريه انجمن پزشکی آمرِيکا به چاپ رسيده به روشن تر شدن قضايا کمک بيشتری کرده است .
دکترهو و همکاران در دانشگاه هارواردطی يک بررسی 8تا 14 ساله که برروی 117 هزار نفر از پرستاران و ديگر افراد درگير دراموربهداشتی صورت گرفته نشان داده اند که هيچ ارتباطی ميان مصرف تخم مرغ وبيماريهای قلبی – عروقی وجود ندارد.
دراين بررسی هيچ تفاوتی از نظر خطر وقوع اين بيماريها(انفارکتوسميو کاردبيماری عروقی کرونلرقلب) و سكته مغزي در ميان افرادي كه هفته اي يك عدد تخم مرغ و افرادي كه روزانه بيش از يكعدد تخم مرغ مصرف مي كردند ، وجود نداشت . اين محققين چنين نتيجه گيري كردند كه به نظر مي رسد مصرف روزانه يك عدد تخم مرغ اثري بر ميزان وقوع بيماريهاي قلبي و عروقي يا سكته مغزي در ميان مردان و زنان سالم ندارد اما در افراد ديابتي ميان مصرف تخم مرغ و بيماريهاي قلبي رابطه وجود دارد .
طبق نظر اين تيم تحقيقاتي ، احتمال وقوع بيماري قلبي در افراد ديابتي كه در روز حداقل يك تخم مرغ مصرف مي كنند ، دو برابر است .بروز چنين وضعيتي در افراد ديابتي ممكن است مربوط به اختلال در مكانيسم انتقال كلسترول باشد . مطالعه فوق يكي از متعدد مطالعاتي است كه نشان مي دهد مصرف تخم مرغ و كلسترول غذا ارتباطي با سطح كلسترول خون و ميزان وقوع بيماريهاي عروق كرونر قلب ندارد . نكته قابل تامل اين است با وجوديكه در زرده تخم مرغ كلسترول وحود دارد اما حضور ديگر موارد مفيد مانند آنتي آكسيدانها ، فولات وديگر ويتامينهاي گروه B و چربيهاي غيراشباع مي توانند نقشي مثبت در جلوگيري از بيماريهاي قلبي داشته باشند .
آمار نشان مي دهد كه ژاپن ، اسپانيا و فرانسه جزء كشورهايي هستند كه بيشترين مصرف تخم مرغ را دارند اما جالب است كه در اين كشورها در مقايسه با ساير كشورهاي صنعتي ، مرگ و مير ناشي از بيماريهاي قلبي – عروقي در پايين ترين حد است . جالب است كه بدانيم در آمريكا ماه مه ميلادي به عنوان ماه ملي تخم مرغ نام گرفته است و مردم به خاطر فوايد غذايي تخم مرغ جشن مي گيرند.
نتيجه
آنچه مسلم است امروزه نبايد با فرضيه هاي مربوط به 30 سال پيش در مورد مقدار مصرف تخم مرغ زندگي كرد و بايد نظريه هاي مطرح در هزاره سوم ميلادي را در دستور كار خود قرار داده و بر اساس واقعيات علمي حركت كرد . امروزه بعد از انجام تلاشها و مطالعات بسيار زياد ، ثابت شده آن تصوير هولناكي كه از تخم مرغ ترسيم شده بود كاملاً نادرست و بدون پايه واساس منطقي است . خلاصه كلام اينكه ، مصرف روزانه يك تخم مرغ در افراد سالم مشكل ساز نبوده و اساساً تخم مرغ هيچ ارتباطي با ميزان وقوع بيماريهاي قلبي – عروقي و مرگ و مير حاصله از اين بيماريها ندارد . با اين تفاسير بدنسازان با خيال راحتتر ميتوانند تخم مرغ را در برنامه غذايی خود بگنجانند
marlon
آشنايي با اصطلاحات
آمينو اسيدها : گروهی از ترکيبات که درساختن بلوکهای پروتئينی وعضله بکاربرده می شود.
آنتی اکسيدانها : ترکيبات کوچکی که اکسيد شدن بافت را به حداقل می رساند و در کنترل راديکالهای آزاد کمک مينمايد وتاثير منفی آنها را کاهش می دهد . مانند ويتامين C و E
کالری : واحدی برای اندازه گيری ارزش انرژی از غذا
کربوهيدراتها : ترکيبات ارگانيت که در آنها کربن ، هيدوژن و اکسيژن وجود دارد. آنها از منابع سوختی تاثير گذار برای بدن می باشند
اشکال متفاوت کربوهيدرات شامل نشاسته ه ا، شکرها و قندها و فيبرها می شود . کربوهيدراتها شامل چهار کالری انرژی برای هرگرم می باشند.
گلوکز : (قند خون) کربوهيدراتی است که بوسيله هر سلول در بدن به مصرف سوختن ميرسد
کلسترول : گروهی از چربی ، عليرقم اينکه اکثرا” آنرا بدليل بوجود آوردن بيماريهای قلبی و بيماری ، چربی بد می دانند ، يکی از مهمترين اجزای تشکيل دهنده بسياری از هورمونها در بدن است. اشکال متفاوت کلسترول به نامهای HDL و LDL هستند. (HDL فرم خوب است و LDLفرم بد آن است)
وعده غذايی : غذا ونوشيدنی که بطور مرتب به مصرف هر فرد می رسد ، اغلب مردم به استفاده مخصوص از دستور العمل جهت اصلاح کردن فيزيک بدن اعتقاد دارند.
انرژي : ظرفيت انجام کار وفعاليت ، انرژی ذخيره شده ، قدرت می باشد.
اسيدهای چرب ضروری (EFAS) : چربيهايی را که بدن ما نمی تواند درست کند و می بايد آنها را در رژيم غذايی بگنجانيم .اين چربيها شامل لينوليک ولينولئيک اسيد است و برای توليد هورمونها خيلی مهم هستند . منبع خوب اين چربيها ، دانه ها ی روغنی وروغن کبد ماهی است.
چربی : يکی از منابع چربی بزرگ (Macro nutrient) می باشد .هر گرم چربی شامل ۹۰ گرم کالری بوده و آنها شامل دو گروه از چربی های اشباء شده (چربی بد) وچربی اشباء نشده (چربي خوب) می باشد.
توده های بدون چربی (FFM) : قسمتی از بدن که چربی در آنها استفاده نشده است ( بدون چربی ) ، شامل : استخوانها ، عضلات ، پوست ،آب ، موها ،خون و لمفوستيها.
فروکتوز : به معنی شکلی از قندها که درميوه يافت شده اند . آن شيرينتر از قند ساکاروز می باشد.
گلوگز : ساده ترين مولکول قند ، آن همچنين به معنی قند يافت شده در خون است واساسی ترين ماده مورد استفاده جهت بدن است.
کليکوژن : فرم پيشرفته تر از انرژی کربوهيدرات (گلوکز) هنگاميکه توسط عضله جذب می شود می باشد.

marlon
سي نکته تغذيه برای ورزشکاران
۱- غذاهای روزانه را حداقل در پنج وعده ميل نمائيد.
۲- غذا را خيلي داغ و يا خيلی سرد ميل نکنيد.
۳- غذا را خوب بجويد تا هضم آن را در معده تسهيل نمائيد.
۴- از خوردن قسمتهای سوخته غذا پرهيز نمائيد.
۵- از خوردن چربی ، غذاهاي خيلی چرب ، پر روغن و همچنين از خوردن کره زياد اجتناب نمائيد.
۶- از غذاهای سرخ شده و کلا” سرخ کردنی پرهيز نمائيد.
۷- در خوردن شيرينی جات و مواد قندی افراط ننمائید
۸- حداقل در سه وعده از وعده های روزانه شما می بايد از مواد پروتئينی استفاده شود
۹- از مواد هيدرات کربن دار به ميزان کافی می بايد در رژيم غذايی گنجانده شود
۱۰- حجم موادغذايی هر وعده را کنترل نمائيد .
۱۱- بدن بطور روزانه نياز به انواع ويتامين ها دارد و لذا ميبايد از مواد حاوی ويتامين به ميزان کافی استفاده نمود.
۱۲- در طول روز ، هفته و ماه مي بايد از رژيمهای متنوع و کامل ، همچنين باب ميل در صورت هماهنگی با جدول غذايی استفاده شود.
۱۳- مواد غذايی را برای وعده های روزانه در محيط مناسب نگهداری نمائيد.
۱۴- هر روز حداقل ۱۰ ليوان آب بنوشيد .
۱۵- قبل يا بعد از تمرين و بلافاصله چيزی نخوريد (منظور وعده غذايی است)
۱۶- با پرخوری و افراط در استفاده از مواد مختلف خود را دچار سوء تغذيه ننمائيد.
۱۷- از مواد غذايی ومکملهای با کيفيت استفاده نمائيد.
۱۸- انجام آزمايش ،تست بدنی و همچنين چکاب کلی ميتواند کمک خوبی جهت تنظيم رژيم غذايی باشد.
۱۹- مشخص نمودن وضعيت بدن و اندازه گيری مستمر چربی شما را در برنامه ريزی غذايی کمک مي کند .
۲۰- هيچگاه برنامه غذايی مطلق و ثابتی را دنبال ننمائيد ، سعی کنيد رژيم غذايی را متناسب با فعاليت روزانه تنظيم کنيد.
۲۱- نوشيدن آب در طول روز به ميزان کافی از نکات مهم تغذيه است .
۲۲- رعايت فاصله زمانی قبل و بعد از تمرين ، مهمترين نکته در تغذيه است.
۲۳- فاصله زمانی هر وعده غذا با وعده بعدی متناسب با نوع غذا تعيين می شود و از2 تا5 ساعت می باشد.

۲۴- در رژيم غذايي بهتر است قبل از تمرين ، بيشتر از مواد کربوهيدرات استفاده كنيد
۲۵- غذا را با لذت وآرامش ميل نمائيد تا هضم آن راحت باشد.
۲۶- با ميل با پرخوری سر ميز غذا مقابله نمائيد.
۲۷- تقريبا ۲ هفته پس از شروع رژيم غذايی بدن شروع به سوزاندن چربيهای اضافی خواهد نمود.
۲۸- رژيم غذايی خود را با دقت ، صبر و استقامت دنبال نمائيد.
۲۹- رعايت نکردن حتی يک وعده ميتواند بسياری از زحمات شما را تلف نمائيد.
۳۰- چنانچه ميتوانيد روزانه کمی گريپ فروت و گوجه فرنگی بصورت جدا استفاده نمائيد.
marlon
[

ناصرالصونباطیوینس تایلورشهریار کمالی سمت چپ و دنیس جیمز سمت راست
googleh
دستت درد نکنه نکات بسیار خوبی گذاشتی و عکسات هم خوب بود
razor_c
ممنون خوب بود
من اخرین عکس های بدن سازی که دیدم مال کوچیکیام بود که عکس بازی می کردم biggrin.gif
marlon
از اينكه مطالب براي شما دوستان مفيد بوده خوشحالم البته اين مطالب تقريبا براي بيشتر رشته هاي ورزشي كاربردداره با كمي تفاوت در نوع استفاده از اونها

اگر سوالي در مورد تمرينات با وزنه يا آمادگي جسماني وتمرينات مكمل ورزشهاي ديگر داشته باشيد در خدمت هستم

در مورد عكسها هم ممنون سعي ميكنم از تمامي بدن هاي مطرح دنيا براتون بذارم

با توجه به پايان امتحانات سعي كنيد تا از ورزش غافل نشيد[size=18][/size][color=blue][/color]
marlon
زندگي نامه آرنولد شوارتزنگر
« من مي خواهم بهترين بدنساز در جهان باشم » آنها هميشه اين را از پسر 13 ساله شان مي شنيدند گوستاو و ارليا شوارتزنگر فقط آه مي كشيدند و در اين باره ترديد فراوان داشتند اما شك ولي ترديد آنها اكنون به يقين تبديل شده است در آن زمان آنها با شنيدن حرفهاي آرنولد در كتاب راهنما بدنبال روانپزشك گشتند.
اما آرنولد جدي بود. در چهارده سالگي تمرينات فشرده اي را زير نظر « كرت مارنول » آقاي اتريش آن زمان شروع كرد در 15 سالگي او روانشناسي را همراه با دكتر « كارل كرست » براي آموختن تأثير و قدرت مغز بر بدن مطالعه مي كرد در 17 سالگي او رقابتهاي حرفه اي خود را آغاز كرد. در 18 سالگي او به زندان افتاد.
اما بازداشت شدن قسمتي از برنامه او نبود! اما بعضي مواقع براي رسيدن به هدف بايد تاوانهايي را پرداخت آنچه براي او اتفاق افتاد به اين شرح است بر اساس قانون به عنوان يك شهروند خوب اتريشي به مدت يك سال به خدمت نظام فرا خوانده شد او به خدمت رفت به عنوان يك راننده تانك شروع به خدمت سربازي كرد او حق نداشت براي هيچ مسابقه پرورش اندام احمقانه اي پايگاه را ترك كند اما آنها هيچ چيزي در مورد يك مسابقه پرورش اندام متفكرانه نگفته بودند بنابراين او يك روز از كمپ در رفت به اميد بردن يك جايزه و واقعاً متفكرانه بود او يك جايزه برد.
وقتي مافوقش متوجه شد قبل از اينكه بگذارند او از خودش دفاع كند او را به زندان انداختند خودش آن را اينگونه بيان مي كند « 7 روز طولاني در خانه بزرگ » اما در آن هفته اتفاق جالبي پيش آمد افسري كه او را به زندان انداخته بود شروع به تحقيق در مورد مدال او كرد اين يك مقام كوچك نبود بلكه مقام خيلي با ارزشي بود او در كل اروپا اول شده بود آرنولد آقاي جوانان اروپا شده بود طبيعتاً او را از زندان آزاد كردند ولي از رانندگي تانك كنار گذاشته شد و به عنوان مجازات مأمور شد كه يك افسر رسمي باشد! بله آرنولد خدمتش را در نظام با آموزش و تمرين بدنسازي گذراند.
بعد از اينكه او خدمت سربازي را تمام كرد به نظر ميرسيدكه هيچ چيز نمي تواند جلوي او را بگيرد در سال 1966 او از رده جوانان به رده بزرگسالان ارتقا يافت به زودي در همان سال او بهترين بدنساز مرد در اروپا شد مستر اروپا و نفر اول مسابقات پاورليفتينگ براي يك جوان 19 ساله بد نيست!
از آن به بعد نام او در فهرست بزرگان بود. او براي شركت در رقابتهاي آقاي جهان ( مستر يونيورس ) به لندن رفت اگر او در اين رقابتها اول مي شد آقاي جهان شده بود و اين خيلي با ارزش بود.
آرنولد به محض ورودش به محل مسابقات با بدنسازان ديگر و طرفدارانش از سراسر جهان روبرو شد همه آنها در مورد مرد جوان اتريشي مطالب زيادي خوانده بودند اين يك تجربه غافلگير كننده براي آرنولد بود و اولين باري بود كه فهميده بود كه اينقدر مشهور شده است او اكنون در مسابقات جهاني بود عضلاتش كاملاً پمپ شده بودند و آماده مسابقه شده بود.
قهرماني او بوسيله يك آمريكايي تهديد مي شد كه «جت يورتن » نام داشت او فقط كوهي از گوشت نبود بلكه تعريفهاي خاصي از بدنسازي داشت و گويي بدنش را تراشيده باشند البته با هنر و دقت زياد و آرنولد فهرماني را از دست داد.
اما براي سال بعد آرنولد مانند يك مجسمه ساز كار كرد او به آناليز هر قسمت از بدن خود پرداخت. او تمرينات جديدي كه گروه هاي عضلاني را تفكيك كرده آنها را تعريف مي كرد اختراع كرد. در سال 1967 او بار ديگر براي شركت در مسابقات آقاي جهان به لندن رفت با اين بدن فوق العاده تراشيده و آراسته او مطمئن بود كه مي تواند يورتن را شكست دهد اما اوضاع به نفع آرنولد پيش نمي رفت اكنون يك رقيب جديد براي آرنولد پيدا شده بود « دنيس تينرينو » كه فقط عنوان قهرماني مستر آمريكا را داشت اكنون در مقابل او بود همه دوستان نزديك آرنولد فكر مي كردند كه دنيس او را شكست خواهد داد در صبح روز مسابقات ناگهان دنيس خواست كه به آرنولد بگويد كه چه احساسي دارد و به سمت او خم شد و با لبخندي در گوش او گفت: « اين روزي است كه من در آن مي خواهم برنده باشم »
اين سخن درس بزرگي به آرنولد داد و آرنولد متوجه شد براي برنده شدن در مسابقات علاوه بر بدن زيبا و عضلاني و بزرگ بايد قويترين اراده را داشت و اين باعث شد كه آرنولد با وجود « دنيس تينرينو » كه عملكردي فوق العاده و بدني با شكوه داشت بتواند قهرمان جهان شود و اين در حالي بود كه او فقط 20 سال داشت و جوانترين مستر جهان در تاريخ شد. آرنولد به آرزوي خود رسيده بود.
يا شايد خود او اينگونه فكر نمي كرد. او ميدانست كه در حقيقت 3 قهرماني جهان وجود دارد. آرنولد در رده آماتورها در انجمن بين الملي پرورش اندام آماتور قهرمان شده بود اما يك رده حرفه اي هم وجود داشت به عبارت ديگر فدراسيون بين المللي پرورش اندام براي خودشان يك قهرماني جداگانه داشتند و همچنين او فهميده بود كه يك مستر جهان و يك مستر المپيا وجود دارد اگر واقعاً مي خواست به رويايش واقعيت ببخشد بايد همه اين مقامها را مي برد!
آرنولد چمدانش را بست و عازم مونيخ شد تا تمرينات بيشتري انجام دهد و اين دوراني فوق العاده بزرگ از زندگي او بود او روزي 4 تا 6 ساعت با وزنه كار مي كرد او همچنين به مدرسه اقتصاد رفت و باشگاه تندرستي خود را اداره مي كرد و سعي مي كرد روياي خود را بخاطر داشته باشد.
اما سختي ها تمام شده بود در سال 1968 او به لندن بازگشت و به سادگي مدال مسابقات ديگر قهرماني جهان را بدست آورد. او عنوان آقاي جهان NABBA در هر دو رده حرفه اي و آماتور را بدست آورده بود. او همچنين در مسابقات پاور ليفتينگ آلمان قهرمان شد و آقاي IFBB در مسابقات بين المللي مكزيك شد اما او هنوز عنوان مستر المپيا را در برابر خود داشت.
بنابراين در 21 سالگي به كاليفرنيا رفت تا با بهترين بدنسازان جهان به تمرينات خود ادامه دهد او 6 پا و 2 اينچ قد و 250 پوند وزن داشت و بزرگترين بدنساز در بين ديگران بود او به مطالعه حركات موزن در رقص باله پرداخت او از موزيكش قدرت مي گرفت و ژست و فيگور فوق العاده اي داشت او تراشيده و برنزه شده بود.
در طول دو سال بعد از آن آرنولد به جاهاي مختلفي از دنيا سفر كرد در سال 1969 او قهرمان جهان مسابقات آماتور IFBB در نيويورك شد و در سال 1970 آقاي جهان در مسابقات NABBA در رده حرفه اي ها شد و آقاي جهان در كلمبوس اوهايو شد در پايان سال او همه عنوانهاي قهرماني را به غير مستر المپيا بدست آورده بود و سر جيو اليوا اين مقام را از سال 1967 در اختيار داشت آرنولد مشتاقانه منتظر مسابقات سال 1970 بود كه در نيويورك برگزار مي شد و بلاخره اين لحظه فرا رسيد آرنولد در كل زندگي خود را براي اين لحظه آماده كرده بود و خودش اين را خوب ميدانست او حتي به اندازه سرجيو براي گرم كردن و پمپ كردن عضلاتش خود را به زحمت نينداخت و فقط خود را متمركز كرد و فقط در دو دقيقه مانده به به رفتن روي سكوي نمايش تغيير كرده بود و روغن زده بود همه به قدري هيجان زده بودند كه پليس مجبور بود در ازدحام طرفداران نظم را برقرار كند در بين جمعيت دو دسته وجود داشتند هر كدام قهرمان مورد علاقه خود را تشويق مي كردند اما در پايان فقط يكي برنده بود و يك مدال يك اسم : شوارتزنگر و بنابراين در سال 1970 در سن 23 سالگي اوبه رويايي كه 10 سال پيش در سر داشت رسيد اما با هر معيار و انداره اي بهترين بدنساز جهان بود و او اين مقام را براي سالها ادامه داد. او ركورد بي سابقه 7 بار را در در قهرماني مستر المپيا به ثبت رساند قبل از اينكه بازنشست شود و علت بازنشستگي او اين بود كه او هدف جديدي داشت و آن معروفترين هنرپيشه جهان شدن بود وقتي كه پدر مادر آرنولد اين را شنيدند دوباره آهي كشيدند و دوباره به جستجو در كتاب راهنما پرداختند.

عنوانهاي حرفه اي آرنولد
1965 Mr. Europe - Junior (Germany)
1966 Best Built Man of Europe (Germany)
1966 Mr. Europe (Germany)
1966 International Powerlifting Championship (Germany)
1967 NABBA Mr. Universe - Amateur (England)
1968 NABBA Mr. Universe - Professional (England)
1968 German Powerlifting Championship (Germany)
1968 IFBB Mr. International (Mexico)
1969 IFBB Mr. Universe - Amateur (USA)
1969 NABBA Mr. Universe - Professional (England)
1970 NABBA Mr. Universe - Professional (England)
1970 Mr. World (USA)
1970 IFBB Mr. Olympia (USA)
1971 IFBB Mr. Olympia (France)
1972 IFBB Mr. Olympia (Germany)
1973 IFBB Mr. Olympia (USA)
1974 IFBB Mr. Olympia (USA)
1975 IFBB Mr. Olympia (South Africa)
1980 IFBB Mr. Olympia (Australia

[size=18][/size]
lord-of-game
خوشحالم که چندتا علاقه مند بعد از مدتها تو تاپیک نظر دادند
lord-of-game
مسابقات پرس سينه قهرماني ايران آغاز شد

--------------------------------------------------------------------------------

مسابقات پرس سينه قهرماني جوانان و نوجوانان ايران از امروز يكشنبه در سالن جهان پهلوان تختي قزوين آغاز شد.

رييس هيات پرورش اندام و بدنسازي استان قزوين به ايرنا گفت: ‪ ۲۷۰‬نفر از ورزشكاران از ‪ ۲۹‬استان كشور به مدت دو روز به رقابت با يكديگر مي‌پردازند.

مهدي طاهري افزود: اين مسابقات براساس تقويم فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام برگزار مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: شركت تيم‌هاي جوانان و نوجوانان استان‌هاي مختلف كشور نويد بخش رشد و توسعه اين رشته ورزشي در كشور است.

مسابقات پرس سينه قهرماني كشور روزهاي سوم و چهارم تير ماه جاري در دو نوبت صبح و بعداز ظهر در سالن تختي شهر قزوين برگزار مي‌شود.
lord-of-game
یزدان راد : باز هم حمایت می خواهیم !

--------------------------------------------------------------------------------

دبير فدراسيون بدنسازي و پروش اندام گفت: انتظار داريم سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك همان رفتاري كه قبل از بازي‌هاي آسيايي ‪ ۲۰۰۶‬دوحه داشتند، باز هم در پيش گيرند.

" يزدان راد " روز چهارشنبه در گفت وگو با یکی از خبرگزاری های ورزشی کشور اظهار داشت: واقعيت اين است كه پيش از بازي‌هاي آسيايي حمايت‌ها به گونه‌اي بود كه من به عنوان فردي كه سال‌ها در اين رشته هستم احساس مي‌كردم كه در رويا به‌سر مي‌برم.

وي خاطرنشان كرد: ورزشكاران اين رشته سال‌ها در مسابقات مختلف جهاني و آسيايي مدال كسب كرده‌اند و ما اميدواريم حمايت‌هاي همه جانبه كميته ملي المپيك در ابعاد روحي، رواني و اعتباري همچون گذشته برقرار شود.

او با بيان اينكه توقع ما از سازمان تربيت بدني حمايت مالي نيست افزود: انتظار داريم حداقل مكاني در اختيار ما قرار دهند تا بتوانيم با تجهيز و بكارگيري نيروي انساني لازم نسبت به برگزاري اردوها و انجام كارهاي پژوهشي اقدام كنيم.

دبير فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام ادامه داد: سازمان تربيت بدني بايد به تمام ورزشكاران و رشته‌هاي ورزشي به يك چشم نگاه كند و آنان را مورد حمايت قرار دهد چرا كه در تمامي رشته‌ها، يك ورزشكار براي رسيدن به پيراهن تيم ملي بايد سختي‌هاي زيادي را متحمل شود.

"يزدان راد" تصريح كرد: بعد از شكست تيم اعزامي در بازي‌هاي آسيايي، عدم كسب مدال و همچنين حذف اين رقابت‌ها از بازي‌هاي آسيايي ‪ ۲۰۱۰‬گوانگ جو چين متاسفانه اين فاصله ايجاد شده و ما توقع داريم به دست فراموشي سپرده نشويم.

وي با اشاره به عوامل نتيجه نگرفتن تيم اعزامي ايران به دوحه، تصريح كرد: تيم ايران براي اولين بار به اين بازي‌هاي اعزام شد و متاسفانه با دست خالي و بدون كسب مدال از اين رقابت‌ها بازگشت.

او اظهارداشت: به هر حال عوامل متعددي در ناكامي تيم اعزامي به اين مسابقات تاثيرگذار بود كه از جمله آن مي‌توان به شرايط حاكم بر اين رقابت‌ها و اعمال نفوذهاي زيادي كه انجام شد، اشاره كرد.

"يزدان راد" زمان برگزاري اين رقابت‌ها را نيز يكي ديگر از مشكلات در اين خصوص دانست و گفت: مسابقات پرورش اندام بطور معمول در تابستان برگزار مي‌شود اما به هر حال با توجه به زمان برگزاري بازي‌هاي آسيايي ورزشكاران ما ناچار بودند در آذر در اين مسابقات شركت كنند.

وي افزود: از سويي نظارت شديد ستاد مبارزه با دوپينگ، وادا و حتي خود فدراسيون بر كنترل ورزشكاران و گرفتن ‪ ۷‬نمونه دوپينگ از ورزشكاراني كه نزديك به ‪ ۱۳‬ماه در اردو بودند تاثير بدي بر روي روحيه آنان داشت.

او با بيان اينكه بودجه اختصاص يافته به فدراسيون پرورش اندام در حال حاضر ‪ ۲۰۰‬ميليون تومان مي‌باشد، گفت: اين در حالي است كه ما با بدهي ‪۱۱۰‬ ميليون توماني روبه‌رو هستيم و در اين شرايط با مشكلات متعددي مواجه خواهيم شد.

دبير فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام افزود: از سويي دستگاه‌هايي كه با مبلغ ‪ ۴۰۰‬هزاردلار خريداري شده، به علت تامين نشدن پول ترخيص از بهمن ماه سال گذشته در بندرعباس مانده و نتوانستيم آنها را وارد كنيم.

"يزدان راد" گفت: قرار بود محلي نيز در ورزشگاه انقلاب براي استقرار اين دستگاه‌ها اختصاص داده شود كه متاسفانه در پي فراهم نشدن امكان ورود اين دستگاه‌ها، محل استقرار آن نيز تامين نشده است.

او تصريح كرد: اين روند منجر به دور شدن ورزشكاران از اين رشته ورزشي خواهد شد و طبعا وقتي ورزشكاران از ما جدا شوند كنترل آنان نيز امكان پذير نخواهد بود و چه بسا با مسايلي همچون دوپينگ نيز روبه‌رو شويم.

وي در بخش ديگري از سخنانش به بحث نظارت بر فعاليت‌هاي باشگاه‌ها اشاره كرد و اظهارداشت: پيشنهادي به رييس سازمان تربيت بدني براي حضور نماينده فدراسيون در كميسيون ماده ‪ ۵‬داشته‌ايم كه مورد موافقت قرار گرفته اما هنوز رسما اعلام نشده است.

"يزدان راد" ادامه داد: حضور نماينده ما قطعا بر كنترل رويه باشگاه‌ها كمك خواهد كرد و اين امكان فراهم مي‌شود كه هنگام اخذ مجوز يا درخواست تمديد نظارت كافي وجود داشته باشد.

او همچين ايجاد تغييرات اساسي در سازمان تيم‌هاي ملي و مربيان اين تيم را از مهمترين برنامه‌هاي فدراسيون بدنسازي و پروش اندام برشمرد و گفت: دعوت از " دورين يتس " قهرمان نامي جهان براي حضور در ايران و همچنين دعوت يكي از بزرگترين مدرسين علم تمرين از كشور آمريكا از ديگر برنامه‌هاي ماست.

دبير فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام با بيان اينكه از اين پس همه ورزشكاران براي پوشيدن پيراهن تيم ملي بايد از صافي مسابقات انتخابي عبور كنند، اظهارداشت: هيچ ورزشكاري نمي‌تواند از استان ديگر وارد مسابقات شود و قهرماناني كه سه بار قهرمان كشور شده باشند و يا يكبار به تيم ملي دعوت شده باشند مي‌توانند بدون حضور در مسابقات انتخابي استاني در پيكارهاي انتخابي كشور شركت كنند.
lord-of-game
مو ‌بلندها و خالكوبی دارها حق شركت در رقابت‌هاي مچ‌اندازی ‌را ندارند

--------------------------------------------------------------------------------ورزشكاراني كه داراي موي بلند و خالكوبي بر روي دست‌هايشان باشند حق شركت در مسابقات مچ‌اندازي قهرماني ايران را ندارند.

دست‌اندركاران فدراسيون بدنسازي و پرورش‌اندام به هنگام وزن كشي دومين دوره مسابقات مچ اندازي قهرماني ايران از حضور ورزشكاراني كه داراي موي بلند و خال كوبي هستند ممانعت به عمل خواهند آورد.

اين مسابقات در روزهاي ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۶‬مردادماه در تهران برگزار خواهدشد.

برگزيدگان اين مسابقات به مسابقات مچ اندازي جهاني بلغارستان اعزام خواهند شد.

مچ‌اندازي به‌تازگي تحت پوشش فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام قرار گرفته‌است.

پرورش اندام ، قوي‌ترين مردان و پاورليفتينگ ديگر رشته‌هاي تحت پوشش اين فدراسيون هستند.
lord-of-game
مسابقات پرورش‌اندام كلاسيك قهرماني کشور برای اولين بار در ایراننخستين دوره مسابقات پرورش اندام كلاسيك قهرماني ايران در تهران برگزار خواهد شد.

دراين مسابقات كه براي نخستين بار برگزار خواهدشد ، شركت‌كنندگان در سه رده قدي / ‪ ۱۷۰‬سانتي‌متر ، ‪ ۱۷۰‬تا ‪ ۱۷۸‬سانتي‌متر و بيشتر از ‪ ۱۷۸‬سانتي متر / در روزهاي ‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬مردادماه برگزار مي‌شود.

برترين‌هاي اين مسابقات به اردوي آمادگي تيم ملي پرورش اندام كلاسيك ايران براي شركت در رقابت‌هاي آسيايي اين رشته كه در شهر شانگهاي چين برگزار مي‌شود ، برگزيده مي‌شوند.

وزن كشي اين مسابقات روز يازدهم مرداد ماه انجام مي‌شود. اخبار تکمیلی این مسابقات به محض اعلام فدراسیون بر روی وب سایت آژانس بدنسازی ایرانیان قرار خواهد گرفت .
lord-of-game
مواد معدنی

اسيد فوليک

اسيد فوليك
مقدار نياز روزانه: 400 ميكروگرم

اسيد فوليك يك منبع انرژي غذايي است كه موجب ساخته شدن موادي در بدن مي‌شود. اين ماده تقريبا با 20 آنزيم مختلف همكاري مي‌كن تا DNA، يعني ماده‌‌اي كه حاوي رمز ژنتيكي بدن مي‌باشد، ساخته شود و از طرفي وجود آن براي عملكرد طبيعي عصب نيز ضروري است.
همچنين به نظر مي‌رسد اسيد فوليك از طريق كاهش مقادير هوموسيستئين در بدن، مادة شيميايي مخرب سرخرگ‌ها كه در خون افرادي كه گوشت مي‌خورند تجمع مي‌يابد، مانع از بروز بيماري‌هاي قلبي و سكتة مغزي مي‌شود.
به علاوه اسيد فوليك ممكن است به محافظت از بدن در برابر سرطان‌هاي ريه، رودة بزرگ و گردن رحم نيز كمك كند. در مطالعه‌اي كه در دانشگاه آلاباما در بيرمنگهام انجام شد، دانشمندان دريافتند زناني كه سلول‌هاي گردن رحم آنها انباشته از فولات (شكل طبيعي اسيد فوليك) بود نسبت به زناني كه مقادير فولات اندكي داشتند، وقتي كه در معرض عوامل خطرساز متعددي همچون دود سيگار، ويروس پاپيلوماي انساني، قرص‌هاي ضدبارداري و به دنيا آوردن فرزند قرار گرفتند دو تا پنج مرتبه كمتر دچار ديس‌پلازي گردن رحم شدند. (ديس‌پلازي گردن رحم نوعي بيماري است كه در آن سلول‌هاي گردن رحم دچار رشد و نمو غيرطبيعي مي‌شوند. اين حالت گاهي در بعضي از زنان تا حد سرطان پيشرفت مي‌كند.)
اسيد فوليك همچنين جنين را از نقايص مادرزادي تهديد كنندة زندگي كه در مغز و نخاع روي مي‌دهد، محافظت مي‌كند. متاسفانه، پژوهشي كه توسط مارچ آف دايمس انجام شد نشان مي‌دهد 90% زنان در سن باروري از توصية دولت فدرال به تمام زناني كه قادر به باروري هستند در مورد مصرف 400ميكروگرم اسيد فوليك در روز بي‌اطلاع بوده و تنها 15% از اين موضوع آگاهند. اين مقدار اسيد فوليك در مكمل‌هاي مولتي ويتامين/مينرال موجود است. با اين حال تنها 28% از زنان مورد مطالعه روزانه يك مكمل حاوي اسيد فوليك مصرف مي‌كردند.

مصرف بي‌خطر اسيد فوليك:
هرچند يك بررسي نشان داد كه مصرف پانزده ميليگرم (15هزار ميكروگرم) اسيد فوليك در روز موجب بروز تهوع، نفخ، مشكلات خواب و تحريك پذيري مي‌شود، ولي با وجود اين اسيد فوليك حتي وقتي در مقادير زياد مصرف مي‌شود واقعا بدون عارضة جانبي است. دوزهاي بيش از 400ميكروگرم در روز مي‌تواند علائم كم خوني بدخيم، يك بيماري بالقوه كشندة ناشي از كمبود ويتامين B12، را مخفي كند.
دكتر مير استمپفر، محقق دانشكد بهداشت عمومي هاروارد مي‌گويد: «به طور كلي، مقدار مناسب مصرف فولات در روز 4/0 ميليگرم (400ميكروگرم) است، كه طبق برنامه ريزي دقيقي كه مي‌توان تنظيم كرد بايد مصرف شود.» يك مثال براي اين برنامه ريزي كه ميزان لازم فولات در روز را تامين مي‌كند چنين است: يك فنجان آب پرتقال (110ميكروگرم) و يك فنجان غلات غني از فولات (160ميكروگرم) به علاوة يك فنجان اسفناج خام در سالاد ناهار يا شام (130ميكروگرم). هرچند فولات در غذاهاي ياد شده و بسياري غذاهاي ديگر موجود مي‌باشد، اما بايد آگاه بود كه 50% اين ماده مغذي در طي مراحل تهيه، نگهداري و طبخ غذا در منزل از بين مي‌رود. به طور كلي، بيشتر فولات موجود در غذاها توسط گرما و نور نابود مي‌شود.
موادي كه نياز بدن شما را به ويتامين افزايش مي‌دهند شامل الكل، تنباكو، آسپيرين و ساير داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي، قرص‌هاي ضد بارداري، قرص‌هاي حاوي شيرة لوزالمعده، استروژن، داروهاي ضد اسيد معده، داروهاي التهاب مفصل مانند متوتركسات و داروهاي تجويز شده براي تشنج، مالاريا و عفونت‌های باكتريايی است.

منابع: غلات تقويت شده، لوبيای رسمی، لوبيای چشم بلبلی، مارچوبه، اسفناج، گل كلم، باميه و كلم بروكسلی(كلم فندقی)
lord-of-game
كربوهيدرات‌ها
براي شما كه ورزشكار هستيد، مهمترين خاصيت كربوهيداراتها اين است كه چه در فعاليتهای هوازی و چه در فعاليتهای بي‌هوازی همواره انرژی را برای بدن شما حاضر و آماده نگه می‌دارد. برنامه تغذيه كامل ورزشی شما بايد شامل درصد بالايی از كربوهيدراتها باشد: اين مقدار برای ورزشكاران قدرتی 50 تا 60 درصد و در ورزشكاران استقامتی بين 70 تا 80 درصد است.
نيازهای فيزيولوژيكی مختلف برای انواع رشته‌های ورزشی، استفاده از مقادير خاصی از پروتئين‌ها و كربوهيدراتها را طلب می‌كند. با عنايتی خاص به مصرف كربوهيدراتها كار خود را شروع كنيد. تفاوت بين انواع كربوهيدراتها و چگونگي مصرف آنها در بدن را فرا بگيريد. با فراگيری اين دانسته‌ها است كه مي‌توانيد رژيم غذايی كاملی برای خود فراهم كنيد.

كربوهيدرات‌ها چه هستند؟
كربوهيدراتها- كه مشتمل بر تركيبات مختلفی از مولكولهای كربن،، هيدروژن و اكسيژن هستند- سه دسته‌اند:
*قندهاي ساده (گلوكز، فروكتوز و گالاكتوز)، كه می‌توان آنها را در عسل وميوه‌ها يافت، در اصطلاح علمی به مونوساكاريدها معروف هستند.
*ساكاروز يا قند معمولی، به عنوان سردستة دی‌ساكاريدها محسوب می‌شود (لاكتوز و مالتز نيز از اين دسته‌اند).
*كربوهيدراتهای مركب، نشاسته‌ها (دكسترينها، سلولز، پكتين و گليكوژن) كه در تمام غلات و گياهان بُنشنی يافت می‌شوند، به پُلی‌ساكاريدها موسوم‌اند.
يك از مهمترين انواع كربوهيدراتها، يعني سلولز در پوست ميوه‌ها و سبزيجات يافت مي‌شود. سلولز در بدن انسان هضم نمي‌شود، بنابراين منبع مناسبی براي تأمين انرژی بدن نيست. اما وجود اين ماده در رژيم غذايی، تفالة لازم برای هضم طبيعی و دفع منظم مواد زايد را فراهم می‌آورد.
بهترين راه فهم تركيب كربوهيدراتها اين است كه يك دانة ذرت را در نظر بگيريد. لاية خارجی اين دانه شامل 12درصد كربوهيدرات هضم شدنی است (سلولز، همی‌سلولز و ليگنين) كه بدون اينكه جذب شود از دستگاه گوارش عبور می‌كند و همراه با مدفوع خارج مي‌شود. استفاده از اين مواد فوايدی دارد كه مي‌توان حمايت از لوله گوارش شما در برابر ناراحتيهاي مختلف، افزايش نظم و آرامش دستگاه گوارش و پيشگيری از پرخوري از طريق افزايش احساس سيری را برشمرد.
درون هر دانة ذرت از قندهای ساده و ساكاروز (معمولاً برای راحتي كار اين دو گروه از قندها را مجموعاً كربوهيدراتهای ساده به حساب می‌آورند) و نشاسته‌های مركب ساخته شده است. بنابراين، ذرت منبع نسبتاً كاملی از كربوهيدرات‌ها است، با بخش قابل هضمی كه مواد معدنی و ويتامين را به طرزی طبيعي، يعني يكجا، فراهم می‌آورد. كربوهيدراتهای سادة موجود در ذرت و غلات كامل ديگر بر مزة غذاها می‌افزايند اما از سرعت ورود قندها به جريان خون می‌كاهند.
lord-of-game
كربوهيدرات‌ها و انرژی

كربوهيدرات‌ها و انرژی
كربوهيدراتها در افزايش توان ورزش چقدر نقش دارند؟ كربوهيدراتها اولين منبع تأمين انرژی براي تمام اعمال بدن و تمرينات عضلاني است. دستگاه گوارش تمام قندها و نشاسته‌ها را به گلوكز، يا همان قند خون تبديل مي‌كند. سلولهاي عضلاني قادر است تا مقدار اندكي از گلوكز سوختي مصرفي را به شكل گليكوژن عضلاني درون خود ذخيره كند، اما نيازهاي فوري مغز و عضلات فعال بدن به انرژی، با استفاده از قند خون (گلوكز) تأمين مي‌شود.
اگر قند خون زيادتر از حد باشد در مواقعي كه قند زيادی مصرف كرده باشيد 2 تا 3 ساعت پس از خوردن غذا، اضافة آن به بافت چربي (انرژی ذخيره) تبديل مي‌شود.
در صورتي كه مي‌خواهيد براي افزايش توان ورزش خود تا حد متناسب، ميزان كربوهيدرات دريافتي‌تان را تنظيم كنيد بايد سرعت تبديل اين مواد را به قند خون و در نهايت به انرژي بدانيد. مهمترين چيزي كهب ايد به خاطر بسپاريد اين است: كربوهيدراتهاي مركب موجود در انواع غلات، ميوه‌هاي مغزدار، سبزيجات و بعض از ميوه‌ها با سرعت كمي به قند خون تبديل مي‌شوند و در نتيجه، پيوسته انرژي لازم را در ورزشهاي طولاني مدت فراهم می‌آورد. به همين دليل است كه عموماً كربوهيدراتهاي مركب منبع ترجيحي انرژي براي فعاليتهاي ورزشي محسوب مي‌شوند.
غذاهاي كربوهيدرات‌دار مثل نخودفرنگي، غلات، ذرت و ماكاروني عموماً در وعده‌هاي غذايي پيش از مسابقه گنجانده مي‌شود چرا كه ساختار مولكولي پيچيده‌شا فراهم آورندة انرژی در درازمدت است. اين وعده‌هاي غذايي را گاهگاهي براي بارگيري كربوهيدراتها مصرف مي‌كنند. نكتة اصلي در اينجا است كه شما براي تأمين مواد اصلي سوخت بدن خود در ورزش، يعني گلوكز و گليكوژن، نياز به مقادير زيادي كربوهيدرات داريد. البته قبل از هر چيز به خاطر داشته باشيد كه كربوهيدراتها تمام آن چيزي نيستند كه شما به آن احتياج داريد؛ مقادير متناسبي از چربي و پروتئين نيز در رژيم غذايي شما اهميت دارد.
به خاطر اين كه در ورزشهاي استقامتي، فعاليت عضلاني بستگي به مقدار گليكوژن ذخيره شده در عضلات شما دارد، بنابراين هنگام تخليه اين ذخاير متوجه خستگی ناگهاني و شديدي در عضلات خود خواهيد شد. دوندگان ماراتون، اين حالت را به تصادم با ديوار و دوچرخه‌سواران استقامت نيز آن را به تصادف تشبيه مي‌كنند. به همين دليل است كه بارگيري كربوهيدراتها در فنون تغذيه كامل ورزشي نقش بسزايي دارد. هر چه گليكوژن عضلاني بيشتر در دسترس شما باشد، بيشتر مي‌توانيد بر سرعت خود بيفزاييد. چنين تغذيه‌اي خدمتي به ورزشكاران كرده است كه از دست هيچ تمريني برنيامده است.
تا اينجا متوجه اين حقيقت شديم كه كربوهيدراتهاي مركب بيشتر از كربوهيدراتهاي ساده مي‌تواند بر ذخيره گليكوژني عضلات (سوخت) شما بيفزايند. تحقيقات اخير كاستيل (Costill) در زمينة تغذيه دوندگان مرد با استفاده از رژيم 70درصدي كربوهيدراتهاي مركب در يك گروه و رژيم 70درصدي كربوهيدراتهاي ساده در گروه ديگر، در هر 48 ساعت متعاقب دويدن نشان داد كه ميزان ذخيره گليكوژن عضلانی در گروهی كه از كربوهيدراتهای مركب استفاه مي‌كردند 20 درصد بيشر از گروه ديگر بود.
lord-of-game
استفاده از كربوهيدرات در حين فعاليت ورزشی


استفاده از كربوهيدرات در حين فعاليت ورزشی
گليكوژن عضله براي دوباره سازی (ATP) جهت انقباض مداوم عضلانی به كار برده مي‌شود. همان طوری كه در فصل قبل گفته شد، گليكوژن در تارهای عضلانی FT تنها منبع سوخت براي دستگاه انرژی اسيد لاكتيك است كه در نوع تمرين بي‌هوازی شديد استفاده می‌شود. به علاوه، گليكوژن در تار عضلانی ST سوخت برتر براي سيستم انرژي اكسيژن در حين ورزش هوازی شديد می‌باشد.
مقدار مصرف منابع گليكوژن عضله، اصولاً به چگونگي شدت تمرين بستگي دارد. اگر ورزش بي‌هوازي خيلي شديد انجام مي‌دهيد، گليكوژن را در تارهاي FT به مقدار زياد و سريعي استفاده خواهيد كرد، اين نوع از ورزش‌ها ممكن است به توليد سريع اسيد لاكتيك و به دنبال آن افزايش خستگي زودرس منجر شود.
در حين ورزش‌هاي هوازي از تركيب گليكوژن عضله و چربي‌ها به عنوان منابع انرژي در تارهاي عضلاني FT خودتان استفاده خواهيد كرد. ولي، همان طوري كه شدت ورزش هوازي خودتان را افزايش مي‌دهيد، از گليكوژن بيشتري نسبت به چربي‌ها استفاه خواهيد كرد، زيرا گليكوژن سوخت مناسب‌تري است.
در حقيقت، وقتي كه از گليكوژن به جاي چربي استفاده مي‌كنيد، متناسب با تجربه‌اي كه داريد، حدود هفت درصد انرژي بيشتري را به دست خواهيد آورد. چنانچه از آمادگي بسيار خوبي برخورداريد، ممكن است قادر به استفاده از گليكوژن عضلاني در تارهاي ST خودتان باشيد و ورزشتان در درصد بالايي از حداكثر اكسيژن مصرفي بدون تجمع زياد اسيد لاكتيك اجرا خواهد شود و بنابراين، تمرين را در يك مدت زمان طولانی ادامه خواهيد داد.
lord-of-game
كربوهيدرات‌ها و خستگی


كربوهيدرات‌ها و خستگی
متأسفانه به طور طبيعی نمی‌توان مقدار زيادی گليكوژن در عضلات ذخيره كرد؛ لذا، مقدار گليكوژن عضلانی ممكن است فقط برای يك ساعت ورزش شديد هوازی دوام داشته باشد. همان طوری كه ذخاير گليكوژن عضلانی درحين ورزش‌های طولانی خالی می‌شود، خون كمك مي‌كند تا براي حفظ توليد انرژی در يك سطح معيني گلوكز را از كبد به عضلات آزاد نمايد. ولي چون ذخاير گليكوژن كبد هم محدود است، نهايتاً كبد براي تهيه گلوكز مناسب خون ناتوان خواهد شد.
به روش‌هاي مختلف منابع محدود كربوهيدرات بدن در خستگي دخالت دارند.
در مسابقات استقامتي با انفجارهاي سريع متناوب در مدت زمان طولاني مثل: فوتبال و بسكتبال و هم مسابقات هوازي طولاني مثل دو ماراتن(km195/42) مؤثرتر مي‌باشد.
اساساً يك بازيكن فوتبال، نود دقيقه يا بيشتر را با سرعت زياد در فواصل پراكند، دوهاي بسيار سريع با زمان‌هاي برگشت به حال اوليه كم همراه با دويدن‌هاي طولاني، نرم و آهسته (jogging) مي‌دود. در حين دوهاي خيلي سريع تارهاي عضلاني FT به سرعت گليكوژن را مورد استفاه قرار مي‌دهند، بالاخره، در طول مراحل پاياني نيمه‌ي دوم مسابقه، گليكوژن اين تارها، براي تحمل دوهاي خيلي سريع ممكن است كاهش پيدا كند. اين عدم توانايي براي حفظ سرعت مطلوب در طول بازي نمونه‌اي از خستگي است.
در يك دوي ماراتن خستگي به دلايل مختلفي اتفاق مي‌افتد:
اولاً كاهش گلوكز خون اين دوندگان، مغز را از منبع انرژي اصلي خود محروم نموده و نهايتاً دونده احساس ضعف خواهد كرد.
ثانياً تخلية گليكوژن در تارهاي عضلانيST در پايان مسابقه، ممكن است اثرات مختلفي برجا بگذارد. گرچه براي تارهاي ST چربي به عنوان يك منبع انرژي لازم خواهد بود و چون سيستم انرژي اكسيژن نمي‌تواند به همان سرعتي كه (ATP) از گليكوژن تأمين مي‌كند، از چربي تأمين نمايد، سرعت، رفته رفته كاهش خواهد يافت. اگر بخواهيد سرعتتان را با توليد مقدار (ATP) كافي حفظ نماييد، تعداد تارهاي عضلاني FT جديدي لازم خواهيد داشت. از آنجايي كه مشخص شده كه انرژي رواني، تارهاي عضلاني FT را فعال مي‌كند، لذا حفظ سرعتتان از نظر رواني استرس‌زا و خسته كننده خواهد بود.
پرواضح است، نظرية اساسي زير، استفاده از كربوهيدرات‌ها را به عنوان يك كمك نيروزا در جهت حفظ سطوح گلوكز مناسب خون و گليكوژن عضله در حين ورزش‌هاي شديد طولاني مورد حمايت قرار مي‌دهد.
lord-of-game
زمان مصرف كربوهيدرات‌ها


زمان مصرف كربوهيدرات‌ها
زمان مصرف كربوهيدرات برای ورزشكار هم در مسابقه و هم در تمرين حايز اهميت است. در زير خلاصه‌ای از تحقيقات در مورد تغذيه كربوهيدرات قبل از مسابقه، در حين مسابقه و بعد از مسابقه مطرح شده است.
اگر كربوهيدرات سی تا شصت دقيقه قبل از مسابقه مصرف بشود بهترين شكل كربوهيدرات احتمالاً مصرف فروكتوز است، چون فروكتوز با تأخير جذب مي‌شودة در مقابل، تا حدودی انسولين اضافی توليد نخواهد شد. بعضی از تحقيقات نه همه آنها دربارة تغذية گلوكز سی تا شصت دقيقه قبل از مسابقه عقيده دارند كه تجمع انسولين، واكنش هيپوگليسمی، مصرف اضافی گليكوژن عضله و كاهش در ظرفيت عملكرد در ورزش استقامتی از پيامدهاي اين نوع مصرف گلوكز خواهد بود.
ولي تحقيقات نشان مي‌دهد كه مصرف كربوهيدرات پنج دقيقه يا همزمان با شروع مسابقه بهتر است و آن زماني است كه كربوهيدرات از معده تخليه و توسط روده‌ها جذب مي‌شوند و به وسيله‌ي خون به لوزالمعده جهت تحريك و آزاد كردن انسولين حمل مي‌شوند. به عبارت ديگر ورزش آزاد كردن هورمون‌هاي معيني از جمله آدرنالين را تسريع مي‌نمايد تا آزادسازي انسولين را براي افزايش سطح گلوكز خون، متوقف نمايد.
در ضمن تحقيقات نشان داده است كه مصرف كربوهيدرات قبل يا در حين ورزش ممكن است به عنوان منبع انرژي عضلاني تقريباً در ده تا بيست دقيقه هم استفاده بشود. وقتي يك مسابقة استقامتي را با شصت تا هفتاد درصد حداكثر اكسيژ مصرفي (Vo2Max) اجرا مي‌كنيد، عضلات شما مقدار گليكوژن زيادي به مصرف مي‌رسانند. متأسفانه بدن نمي‌تواند كربوهيدرات كافي را به سرعت مصرف و جذب نمايد و جانشين ذخاير از دست رفته گليكوژن كبد و عضلات بكند، سرانجام اين مقادير كاهش يافته و خستگي افزايش مي‌يابد. ولي خوردن منابع كربوهيدراتي از افزايش زودرس هيپوگليسمي جلوگيري خواهد كرد و زمان زيادي عضلات از كربوهيدرات به عنوان منبع انرژي استفاه مي‌كند، و به بهبود عملكرد كمك خواهد نمود. (شما قادر به دويدن با گام‌هاي سريعتر نخواهديد بود، اما توانايي شما براي دويدن با گام‌هاي معمولي افزايش خواهد يافت، لذا با زمان سريعتري مسابقه استقامت را انجام مي‌دهيد.) ضمناً تحقيقات دربارة فوتباليستها نشان مي‌دهد كه خوردن منابع كربوهيدراتي از افزايش زودرس خستگي در مراحل بعدي بازي جلوگيري مي‌كند، بنابراين بازيكنان را جهت حفظ سرعت در زمان طولاني‌تر ياري خواهد كرد.
مطالعات آزمايشگاهي زيادي اين نتايج را تصديق مي‌كند، اما اجازه بدهيد به يك تحقيق موردي جديد كه در مورد دوازده گروه از قهرمانان جهاني انجام گرفته توجه نماييم. اينها دوچرخه سواراني بودند كه سه بار مسافت‌هاي پنجاه و پنچ مايل را به طور جداگانه در حدود يك هفته ركاب زده بودند. زمان فعاليت شامل شش دوره و در هر دوره كمي بيشتر از نه مايل بود. دوچرخه سواران به صورت يكسان ابتدا پنج دور ركاب مي‌زدند و بعد، همه به طرف خط پايان مسابقه رفتند. در اولين فعاليت آنها به طور مصنوعي از آب شيرين استفاده كردند، در فعاليت دوم آنها هفت درصد مايع پليمر گلوكز مصرف كردند و در فعاليت سوم هفت درصد مايع پليمر گلوكز- فروكتوز مصرف كردند. ورزشكاراني كه فقط از آب استفاه كرده بودند، بيش از دو دقيقه آهسته‌تر مسابقه را نسبت به آنهايي كه از مايعات كربوهيدرات مصرف كرده بودند، به پايان بردند.
مصرف روزانه كربوهيدرات بعد از مسابقه يا ورزش بسيار شديد، برگشت به حال اوليه را تسهيل مي‌نمايد. بعضي تحقيقات نشان مي‌دهد كه مصرف كربوهيدرات، بلافاصله بعد از مسابقه يا مصرف آن كمتر از دو ساعت بعد از مسابقة استقامتي يا تمرين شديد، ذخيرة گليكوژن عضله را تسهيل خواهد كرد. يك رژيم غذايي پركربوهيدرات، براي ورزشكار استقامتي كه رزانه تمرينات شديدي دارند، حايز اهميت زيادی است.
lord-of-game
نوع و مقدار مصرف كربوهيدرات


نوع و مقدار مصرف كربوهيدرات
تحقيقاتی درباره انواع گوناگون كربوهيدرات مثل گلوكز، فروكتوز، ساكاروز، و پليمرهای گلوكز هم تنها و هم به صورت مخلوط مثل: فروكتوز و پليمرهای گلوكز صورت گرفته است. اين كربوهيدرات‌ها معمولاً به شكل مايع تهيه مي‌شوند، اگرچه كربوهيدرات‌هاي جامد هم مورد مطالعه قرار گرفته است. براي اينكه تمام انواع كربوهيدرات بتواند وارد سلول بشود بايد قبلاً به صورت گلوكز تبديل شود و اين بيانگر اين است كه گلوكز بهترين شكل كربوهيدرات مصرفي خواهد بود.
به هر حال، توجهات زيادي روي انتخاب نوع كربوهيدرات مصرفي قبل از مسابقه مبذول گشته است. براي مثال، از اين كربوهيدرات‌ها، گلوكز مقدار انسولين بيشتري توليد خواهد كرد و نهايتاً با ترشح انسولين بيشتر، از مقدار توليد فروكتوز كاشته خواهد شد. در نتيجه، انسولين بيش از حد، منجز به واكنش هيپوگليسمي و احساس ضعف‌هاي عمومي خواهد گرديد. بعضي از تحقيقات اوليه عنوان كرده‌اند كه گلوكز مصرف، سي تا چهل و پنج دقيقه قبيل از ورزش منجر به مصرف اضافي ذخاير گليكوژن عضلاني خواهد شد و ممكن است اجراي ورزش‌هاي استقامتي را دچار مشكل نمايد. ولي يافته‌هاي جديد در تأييد اين تحقيقات با شكست مواجه شده است.
ملاحظات ديگر روي تأثير كربوهيدرات بر مقدار مايعاتي است كه از معده خارج مي‌شود. تحقيقات بيان مي‌كند كه پليمرهاي گلوكز، تخليه مايعات معده را به اندازه مقدار مصرف خود گلوكز تحت فشار قرار نمي‌دهد، اگرچه بعضي از تحقيقات اخير بيان مي‌كند كه چنين اختلافي ممكن است در ورزش‌هاي استقامتي اهميت نداشته باشد. دليل ديگر ممكن است افزايش دردهاي شكمي باشد، مثل: اسهال كه باعث تأخير در جذب بعضي از اجزاي كربوهيدرات از امعاي داخلي مي‌شود. بعضي از تحقيقات بيان مي‌كند كه ميزان شيوع دردهای شكمی زياد احتمالاً به علت جذب آهسته فروكتوز از روده است.
دانستن اين نكته مهم است كه بيشتر مطالعات نشان مي‌دهد كه اختلاف ناچيزی بين شكل‌هاي گوناگون كربوهيدرات (وقتي كه به طريق مناسبی مصرف بشوند) در توانايي آنها براي جلوگيری از هيپوگليسمی، حه حفظ مصرف مطلوب گلوكز توسط سلول‌های عضلانی و براي بهبود عملكرد در مسابقات استقامتی وجود دارد.
lord-of-game
نوع مسابقه ورزشی و توصيه‌ها


نوع مسابقه ورزشی
عموماً تحقيات نشان مي‌دهد كه روش‌های خاص تغذيه كربوهيدرات در مسابقات ورزشی كوتاه مدت (يك ساعت يا كمتر) مفيد نمي‌باشد. در چنين مسابقاتی، اگر ورزشكار يك يا دو روز استراحت كند و بعد در رژيم غذايی معمولی قرار گيرد كربوهيدرات ذخيره شده در بدن براي توليد انرژی در مقدار زمان مذكور كافی خواهد بود. تحت چنين شرايطی، كربوهيدرات اضافی بدن را مي‌توان به گذاشتن يك گالن بنزين اضافی در يك اتومبيل تشبيه كرد و انتظار داشت كه در يك جاده جنگلی كوتاه، اتومبيل سريع‌تر حركت نمايد. به عبارت ديگر، غذاهای كربوهيدراتی ممكن است كمك نيروزای مؤثری برای ورزشكارانی كه به فعاليت‌های استقامتی طولانی مي‌پردازند، باشد. ورزش‌هاي هوازي طولاني قابل تحمل، مثل: دوي ماراتن و ورزش‌هاي طولاني با انفجارهاي متناوب و توليد انرژي بي‌هوازي، مانند: مسابقات فوتبال. تحقيقات مطرح مي‌كند كه تخلية گليكوژن تارهاي عضلاني ST ممكن است از اجراي ورزش‌هاي استقامتي هوازي طولاني جلوگيري نمايد، در صورتي كه ممكن است تخلية گليكوژن تارهاي عضلاني FT به توليد انرژي بي‌هوازي در مراحل بعدي يك رقابت ورزشي طولاني آسيب برساند.

توصيه‌ها
اكثر ورزشكاران، روزانه كربوهيدرات كافی مصرف نمي‌كنند. بنابراين، توصيه اصلي ما به تمام ورزشكاران، مخصوصاً ورزشكاران استقامتي اين است كه از يك رژيم غذايي پركربوهيدرات مصرف نمايند. تقريباً شصت تا هفتاد درصد كالري غذايي روزانه از چهار گروه اصلي غذايي بايد به كربوهيدرات اختصاص داده شود. منابع غني كربوهيدرات در نان و گروه حبوبات، شامل نان‌هاي كامل گندم و حبوبات، برنج و غذاي پخته، مثل ماكاروني و رشته فرنگي مي‌باشد. لوبيا به علت تركيبات پروتئيني زياد، در گروه گوشت طبقه‌بندي مي‌شود، در ضمن سرشار از كربوهيدرات هم مي‌باشد. آنها تحت شرايط معين يك اثر نيروزايي مفيدي هم دارند. در گروه شير: سرشير و همچنين ميوه‌ها و سبزيجات منبعي سرشار از كربوهيدرات مي‌باشند. از آنجايي كه رژيم غذايي معمولي شامل خيلي از اين غذاهاي پركربروهيدرات خواهد بود، لذا به ذخاير مناسب گليكوژن كبد و عضله جهت تحميل تمرينات خيلي شديدكمك خواهد كرد.
اكثر ورزشكاران، اين نوع رژيم غذايي را با كاهش شدت تمرين همراه كرده و به عنوان ذخاير مناسب، گليكوژن كبد و عضله را براي رقابت در مسابقات و يا تمرين متناوب، كم و بيش يك ساعت مورد استفاده قرار خواهند داد. ورزشكاراني كه مدت زمان طولاني‌تري مثل دو ساعت يا بيشتر در فعاليت‌هاي ورزشي شركت مي‌كنند، ممكن است بخواهند، هم بارگيري كربوهيدرات و هم مصرف كربوهيدرات را درست قبل يا در خلال عملكرد خود مورد استفاده قرار دهند.
lord-of-game
بارگيری كربوهيدرات


بارگيری كربوهيدرات
بارگيری كربوهيدرات تحت عنوان ذخيرة اضافی گليكوژن يا فوق جبران گليكوژن عضلانی ناميده مي‌شود كه سال‌ها است به عنوان روش پيشرفته خاصی توسط دوندگان استقامت‌های طولاني و اسكی‌بازان استقامتی استفاده مي‌شود، و همچنين ممكن است برای هر ورزشكار استقامتی ديگري مثل دوچرخه سواران و شناگران هم مفيد باشد. با توجه به اين نظرية اساسی روش‌های آن ذخيرة اضافی كربوهيدرات و يا كربولودينگ برای ورزشكاران ساير ورزش‌ها مثل تنيس، هاكی ميدانی و فوتبال كه ممكن است يك روز در چند بازی شركت بكنند يا مسابقات تورنومنتی مناسب باشد.
همان طوری كه از نام آن پيدا ست، هدف اصلی ذخيرة كربوهيدرات، افزايش ذخاير كربوهيدرات سطح زياد گليكوژن عضله و كبد در بدن مي‌باشد. تعديل تمرين ورزشی و رژيم غذايی، هر دو حايز اهميت می‌باشد. اگرچه سال‌ها است كه تكنيك‌های زيادی مورد استفاه قرار گرفته است معمولاً روشی كه براي قهرمانان استقامتی توصيه می‌شود، كاهش شدت تمرين ورزشی در يك هفته قبل از مسابقه است. قبل از مرحلة كاهش شدت تمرين در حدود هفت تا ده روز قبل از مسابقه، يك ورزشكار استقامتي مي‌تواند به طور معمول يك كار تمريني طولاني را انجام دهد، در حالي كه يك فوتباليست ممكن است چندين بازي تمريني متوالي با سرعت‌هاي متناوب اجرا نمايد. ولي تحقيقات تأكيد كرده‌اند كه فعاليت‌هاي ورزشي نبايد كاملاً قطع شود. در خلال مرحله كاهش شدت تمرين، مقدار اندكي كربوهيدرات مصرف مي‌شود و بعد، چند روز قبل از مسابقه، برنامه غذايي به رژيم غذايي پركربوهيدرات تغيير مي‌يابد. تحقيقات نشان داده‌اند كه چنين روش‌هايي، هم ذخاير گليكوژن عضله و هم كبد را افزايش خواهد داد. بافت‌برداري عضلاني نشان مي‌دهد كه مقدار گليكوژن در مقايسه با شرايط بدون ذخيرة اضافي كربوهيدرات، بيشتر از دو برابر افزايش مي‌يابد. اين تحقيقات حاكي است كه بارگيري كربوهيدرات اجراي فعاليت‌ها را در مسابقات استقامتي طولاني افزايش خواهد داد. همان طوري كه كربوهيدرات قبل يا در خلال عملكرد مصرف مي‌شود، بارگيري كربوهيدرات در ابتداي يك مسابقه استقامتي، كمكي درجهت سريع‌تر دويدن نخواهد كرد، بلكه در حفظ گام زدن مطلوب براي مدت زمان طولانی‌تری قادر خواهد بود به ورزشكار كمك نمايد.
lord-of-game
يافته‌های تحقيقی


يافته‌های تحقيقی
هزاران مقاله دربارة تأثير مصرف كربوهيدرات بر روی عملكرد ورزش‌های گوناگون بيش از يك قرن پيش تنظيم شده است. تحقيقات كشور آلمان در سال 1900م نشان داد كه در حين ورزش، كربوهيدرات نسبت به چربی سوخت مؤثرتری است. محققان كشور اسكانديناوی در حدود پنجاه سال قبل كشف كردند كه رژيم‌های غذايی پر كربوهيدرات نسبت به رژيم معتدل طبيعی يا رژيم پر چربی ظرفيت ورزش‌های هوازی را طولانی‌تر خواهد كرد. متأسفانه، اين اطلاعات معمولاً از سوی ورزشكاران مورد استفاده قرار نگرفت و رژيم غذايی ورزشكاران چندين سال در مقدرا پروتئين زياد باقی ماند.
ولي در فاصله سال‌هاي 1960 تا 1970 توجه زيادی به تحقيقات دربارة علم ورزش اختصاص يافت. كاربرد ميكروسكوپ الكترونيكی، ايجاد روش بافت‌برداری عضلانی، توانايی نشان دادن سريع مصرف اكسيژن و تغيير تركيبات خون وكاربرد تكنولوژی‌هاي پيشرفته ديگر در ورزش، به همراه تعداد زيادی از متخصصين با تبادل نظر اطلاعاتشان در علوم ورزشی، منجر به پيشرفت شگفت‌انگيزی در تعداد يافته‌های تحقيقی مطرح شده دربارة بهبود عملكرد ورزشی شدند. در اين يافته‌ها زمينه‌ای كه ابتدا جالب بود، تغذيه و به خصوص نقش غذايی كربوهيدرات‌ها بود.
براي استفاده از كربوهيدرات‌ها به عنوان وسيله بهبود عملكرد ورزش در طول مسابقه، بيشترين توجه تحقيقات روی رشد تكنيك‌های غذايی بود:
الف) كمك به جلوگيري از رشد هيپوگليسمی.
ب)كمك به حفظ ذخيرة مطلوب كربوهيدرات در عضلات فعلا.
ج) به حداكثر رساندن ذخيرة كربوهيدرات در بدن قبل از مسابقه.
محققان موضوعات گوناگون، از جمله انواع مسابقات ورزشی خاصی كه از اين تكنيك‌های غذايی سود خواهند برد را مورد بررسی قرار داده‌اند. موضوعات مورد بررسی، شامل مناسب‌ترين نوع و ميزان مصرف كربوهيدرات، مناسب‌ترين زمان مصرف كربوهيدرات و روش مخصوصی تحت عنوان: ذخيره اضافی كربوهيدرات (Carbohydrate Loading) مي‌باشند.
arian_kuroshi2000
ورزش قدرتی فقط بوکس
marlon
[/color]نقش تغذيه در انجام ورزش

شايد فقط يک ورزشکار حرفه اي از ارزش تغذيه در انجام ورزش ها آگاه باشد و به خوبي نقش تغييراتي را که رژيم غذايي در بهبود انجام تمرينات دارد را درک کند. شواهد بسياري نشان دهنده رابطه بين مصرف غذا و انجام ورزش ها هستند. همچنين يک رژيم غذايي بد، به طور يقين اثر منفي بر انجام حرکات ورزشي، حتي اگر به صورت غير حرفه اي باشند، دارد.

يک رژيم غذايي که شامل مقدار کافي از کالري، ويتامين ها، مواد معدني و پروتئين باشد، انرژي لازم براي انجام يک مسابقه و يا يک ورزژش تفريحي را تامين مي کند.
توصيه هاي لازم در اين زمينه
ترکيبات يک رژيم غذايي که براي يک ورزشکار توصيه مي شود، تا حدودي با رژيم غذايي افراد معمولي تفاوت دارد. اگرچه هرم غذايي راهنماي بسيار خوبي در اين زمينه است، با اين حال مقدار مصرف هر گروه از غذاها، بسته به نوع ورزش و ميزان تمرينات و همچنين زمان انجام آنها متفاوت است. علاوه بر اين، کالري مورد نياز بسته به سايز، سن، جنسيت و ميزان انجام ورزش ها و حرکات ورزشي دارد و به همين دليل، تعداد وعده هاي غذا نيز از فردي به فرد ديگري متغيير است.
کربوهيدرات ها
کربوهيدرات هاي مرکب، جزء اصلي يک رژيم هستند که در غذاهايي چون پاستا، ماکاروني، انواع نان هاي شيريني، نان هاي سبوسدار و برنج وجود دارند. کربوهيدرات ها تامين کننده انرژي، فيبر، ويتامين ها و مواد معدني هستند و در عين حال، داراي مقدار ناچيزي چربي هستند. يک رژيم غذايي مملو از کربوهيدرات ها، باعث افزايش ذخيره انرژي بدن از کربوهيدرات ها (که گليکوژن ناميده مي شود) مي شود. و همين موضوع باعث انجام هرچه بهتر ورزش هاي استقامتي، به ويژه در زمان هاي بيش از يک ساعت مي شود.
امروزه روش کلاسيک و سنتي ذخيره کربوهيدرات ها، منسوخ شده است و به جاي آن از روش جديد و اصلاح يافته استفاده مي شود که در افزايش گليکوژن ماهيچه ها کم ضررتر و موثر تر است. مهم ترين عاملي که ذخيره گليکوژن را افزايش مي دهد، سوزاندن 50 تا 60 درصد از کربوهيدرات ها و تبديل آن به انرژي در طول روز است. قندهاي ساده که در موادي نظير نوشابه هاي غير الکلي، انواع مرباها و ژله ها و آبنبات ها هستند، اگرچه کالري بسيار زيادي را به بدن مي رسانند، اما از نظر غذايي ارزش چنداني ندارند. و در حقيقت، اگر دقيقا" پيش از انجام ورزش ها مصرف شوند، باعث کاهش کارآيي ورزشکاران مي شود و حتي ممکن است منجر به هيپوگليسما (کاهش ميزان قند خون) شوند.
پروتئين ها
مهم ترين نقش پروتئين ها در در بدن، رشد و ترميم بافت هاي بدن است. بسياري از مردم بر اين عقيده هستند که ورزشکاران به مقدار زيادي پروتئين نياز دارند و رژيم آنها بايد از مقدار پروتئين بالايي برخوردار باشد، تا ماهيچه هاي آنها رشد کنند. اما محققان بارها و بارها در آزمايشات و تحقيقات خود، چنين نظريه اي را غلط بر شمرده اند و اين موضوع که رژيم پروتئين باعث رشد و افزايش ماهيچه ها مي شود، نادرست است. تنها عاملي که باعث افزايش حجم عضلات بدن مي شود، انجام تمرينات شديد و مداوم است.

مصرف پروتئين در ورزشکاران و افرادي که به تمرينات بدنسازي مي پردازند، در مقايسه با افراد معمولي، تنها مقدار بسيار کمي افزايش مي يابد و البته اغلب آنها اين مقدار ناچيز را از راه خوردن غذاي زياد جبران مي کنند. به طوري که اغلب ورزشکاران آمريکايي بيش از نياز بدنشان پروتئين مصرف مي کنند و حتي اين مقدار به دو وعده در روز مي رسد.نيازهاي تغذيه اي ورزشكاران
مايعات : مايعات نقش اساسي در حفظ حجم خون و كنترل حرارت بدن دارد . حدود سه چهارم انرژي غذاها كه به مصرف سوخت مي رسند به صورت گرما به هدر مي رود و دفع اين گرما با به هدر رفتن مايعات فراواني به صورت تعريق همراه است . حجم زيادي از مايعات نيز از طريق


تنفس , پوست , كليه و سيستم گوارش دفع مي گردد . دفع مايعات منجر به تغيير در اسمولاريته و حجم پلاسماي خون ميشود . ممكن است تصور كنيد بلافاصله پس از مصرف مايعات تعادل برقرار مي گردد در حاليكه عوامل متعددي در اين ميان نقش بازي مي كنند از جمله ميزان گلوكز و سديم موجود در محلول و اسمولاريته آن . بنابر اين حتي براي تنظيم و حفظ تعادل مايعات بدن كه مسئله كم اهميتي به نظر مي رسد برنامه ريزي دقيقي لازم است .
درشت مغذيها و ريز مغذيها: درشت مغذيها شامل كربوهيدراتها , پروتئين ها و چربيها هستند كه هم در ساختمان سازي و هم در توليد انرژي دخالت دارند . ريز مغذيها شامل تعداد قابل توجهي از املاح و ويتامينها هستند كه بعنوان منبع انرژي نقشي ندارند اما تمامي فعل و انفعالات متابوليسمي بدن بدون آنها امكان پذير نخواهد بود .
كربوهيدراتها : بعد از تخمين انرژي مورد نياز نوبت تقسيم اين انرژي بين درشت مغذيها است .در حالت ايده آل بين 60 تا 70 درصد انرژي بايد از كربو هيدرات تامين گردد . بهتر است ميزان كربو هيدرات مصرفي ورزشكار از حد اقل 50 % كل انرژي كمتر نباشد . در يك مطالعه افراديكه از رژيم غذايي 40 % كربوهيدرات استفاده مي كردند تحليل تدريجي ذخاير ماهيچه ها باعث شد اين افراد پس از چند روز حتي قادر به انجام ورزشهاي نيمه سنگين هم نباشند . در ورزشهايي كه بيشتر از 90 دقيقه طول مي كشد كربوهيدرات ماهيچه ها تا حد زيادي تحليل مي رود و ورزشكار بايد در اولين فرصت آن را جبران نمايد . چنانچه ورزش براي روزهاي متوالي و بدون جايگزيني مناسب ادامه يابد نيز با تحليل ذخاير گليكوژن روبرو خواهيم بود .
نوع كربوهيدرات : در 6 ساعت اول بعد از ورزش قندهاي ساده بازسازي ذخاير ماهيچه ها را بهتر انجام مي دهند اما در مجموع 24 ساعت تفاوتي بين قندهاي ساده و پيچيده ديده نمي شود . اما در 24 ساعت دوم قندهاي پيچيده اين كار را بهتر انجام مي دهند . بهتر است نوع كربوهيدرات بر اساس شاخص گليسمي آن انتخاب شود . در اين ميان مواد با شاخص گليسمي متوسط ارجهيت دارند .
نحوه مصرف كربو هيدرات: بعد از ورزش بطور متوسط هر ساعت 5 % ذخاير ماهيچه ها بازسازي مي شود . بدين ترتيب حدود 20 ساعت زمان و 600 گرم كربو هيدرات براي باز سازي كل ذخاير لازم است . اگر به مدت 2 ساعت پس از ورزش اين ذخاير شروع به بازسازي نشوند سرعت بازسازي حدود 66 % كاهش مي يابد و به يك سوم تقليل مي يابد لذا بهتر است در نيم ساعت اول بعد از ورزش حد اقل 100 گرم كربو هيدرات و 5 تا 9 گرم پروتئين مصرف شود . نحوه توزيع انرژي در طول روز نيز از اهميت بسزايي برخوردار است مثلا ميزان كربوهيدرات مصرفي در فاصله 4 ساعت مانده به ورزش , 1 ساعت مانده به ورزش و حين ورزش بسيار اهميت دارد . اگر كربوهيدرات دريافتي در حين ورزش به شكل مايعات باشد بايد غلظت قند بين 6 تا 8 درصد تنظيم شود . غلظت كمتر از 5 % بي تاثير و غلظت بالاي 10 % مي تواند باعث اسهال و دردهاي شكمي شود .

پروتئين : مطالعات علمي دليل محكمي بر اين عقيده رايج كه مصرف پروتئين بيشتر توانايي ورزشكاران را افزايش مي دهد بدست نمي دهد . بطور كلي يك رژيم غذايي مناسب مي تواند تمام نياز پروتئيني ورزشكاران را تامين كند .البته لازم به يادآوري است كه ميزان نياز به پروتئين در شرايط مختلف يكسان نيست كه اين مسئله بسيار قابل تامل است . عوامل زير ميتواند ميزان نياز به پروتئين را تغيير دهد :شدت

ورزشكه هرچه بيشتر باشد نياز به پروتئين افزايش مي يابد . انرژي دريافتي كه هرچه كمتر باشد نياز به پروتئين افزايش مي يابد مثلا دونده اي كه 5 تا 10 مايل در روز ميدود چنانچه تنها 100 كيلو كالري انرژي كمتر از نياز روزانه خود دريافت كند حتي مصرف تا2.5 برابر مورد نياز پروتئين نيز برايش ناكافي خواهد بود .
استفاده غير علمي از مكملهاي آمينو اسيد ممكن است باعث كم آبي , دفع كلسيم از ادرار , افزايش بافت چربي و تحميل بار اضافي به كليه ها و كبد گردد . از طرفي مصرف يك اسيد آمينه مي تواند در جذب ساير اسيدهاي آمينه يا مواد مغذي ديگر اختلال ايجاد نمايد . جايگزين كردن اين مكملها به جاي غذاي معمولي احتمال كمبود دريافت ريز مغذي هايي از قبيل آهن , نياسن , تيامين و همچنين تركيبات پر ارزشي مثل كراتين كه در غذاهاي گوشتي وجود دارد را ممكن مي سازد . حداكثر نياز به پروتئين در روز از 1.5 گرم به ازاي هر كيلو گرم وزن بدن تجاوز نمي كند . جهت اطلاعات بيشتر در مورد مكملهاي غذايي و تركيبات نيروزا به مبحث مكملها مراجعه نمائيد .
چربي : بين 20 تا 30 درصد انرژي بايد از طريق چربي تامين گردد . در صورت تمايل به تحليل بافت چربي مي توان اين نسبت را تا 15 % كل انرژي و نه كمتر كاهش داد .از نظر ساير املاح و ويتامينها عقيده بر اين است كه يك الگوي غذايي مناسب مي تواند تمام اين نيازها را تامين كند اگر چه برخي مطالعات احتمال كمبود سلنيم , موليبدنيوم , آهن , مس و بيوتين را به اثبات رسانده است اما عده اي از محققين اين مسئله را بخاطر استفاده از ميانوعده هاي نا مناسبي مي دانند كه از نظر تغذيه اي فقير هستند .
تقسيم كربوهيدرات در وعده هاي غذايي : وعده غذايي قبل از ورزش بايد 3 تا 4 ساعت قبل از ورزش مصرف شود و محتوي 4 گرم كربوهيدرات به ازاي هر كيلو گرم وزن بدن باشد . هرچه به زمان ورزش نزديك تر شويم بايد مقدار كربو هيدرات مصرفي كاهش يابد مثلا در فاصله يك ساعت مانده به ورزش بايد يك گرم كربوهيدرات به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن مصرف شود . در فاصله ربع ساعت مانده به ورزشهاي طولاني بايد حدود 4 تا 8 انس مايعات مصرف نمود . اين حجم مايعات علاوه بر تناسب با حداكثر امكان جذب مايعات از دستگاه گوارش باعث احساس دفع ادرار نيز نمي گردد چون طي ورزش كليه توليد ادرار را كاهش ميدهد .


تغذيه ورزشكاران
امروزه تغذيه صحيح جايگاه اصلي خود را در بين برنامه هاي ورزشكاران پيدا كرده است و اهميت تغذيه صحيح و مناسب و تأثير آن در تمرينات ورزشي و مسابقات مشخص شده است. توصيه هاي غذايي براي ورزشكاران بايد نيازهاي ورزشكاران را چه در ورزشهاي قدرتي و چه در ورزشهاي استقامتي تأمين نمايد و يك ورزشكار بايد بر طبق الگوي

درست مصرف مواد غذايي مناسب تمرينات خود را دنبال نمايد.رژيم غذايي مناسب براي ورزشكاران صرف نظر از نوع و شدت برنامه هاي تمريني بايد به نسبت بيشتر از 55% از كربوهيدارت، كمتر از 30% از چربي و حدود 12 تا 15% از پروتئين تأمين شود.
1) بهره وري از تنوع گسترده غذاهاي مغذي
2) مصرف مقادير كافي نانها و غلات ( كامل )، سبزيجات و ميوه ها
3) مصرف غذاي كم چرب، به ويژه ضعيف از چربي اشباع شده
4) حفظ وزن مناسب بوسيله دريافت غذاي متعادل و فعاليت فيزيكي منظم
5) محدود كردن دريافت الكل در صورت ومصرف
6) مصرف متوسط مقادير قندوشكر و غذاي حاوي شكر افزودني
7) انتخاب غذاي كم نمك و استفاده محدود از نمك
8) نوشيدني كافي آب و مايعات
9) مصرف غذاهاي حاوي كلسيم بويژه براي دختران وبانوان
10) مصرف غذاهاي حاوي آهن بويژه در دختران ، بانوان و گياهخواران
"BMR" يا نرخ متابوليك پايه
"BMR" همانطور كه ميدانيد حداقل انرژي لازم براي انجام فعاليتهاي حياتي بدن است اين انرژي در ورزشكاران متغير است و بستگي به توده عضلاني بدن، سن و عوامل ژنتيك دارد. افزايش"BMR" با افزايش توده بدن همراه است و ارتباط نزديكي با توده عضلاني بدن دارد ورزشكاراني كه توده عضلاني بيشتري دارند نياز متابوليكي بيشتري براي انرژي در مقايسه با افراد غير ورزشكار دارند. ميزان انرژي مصرفي روزانه ورزشكاران از محاسبه "BMR" و فاكتور فعاليت كه بصورت مضربي از "BMR" مي باشد محاسبه مي شود.
انرژي مصرفي روزانه بصورت مضربي از "BMR"
همانطور كه ميدانيد گليكوژن عضله مهمترين ماده در فعاليت شديد كوتاه مدت ويا فعاليت هاي دراز مدت است سرعت مصرفي آن در هنگام شروع فعاليت سريعتر مي باشد و وابسته به شدت فعاليت مي شود. همزمان با كاهش گليكوژن عضله در اثر فعاليت مداوم گلوكز خون بعنوان مهمترين منبع سوخت كربوهيدراتي مطرح مي شود.برداشت گلوكز توسط عضله به 20 تا 40 برابر زمان استراحت مي رسد كه باز بستگي به شدت و مدت فعاليت دارد. بمنظور تأمين و پاسخ به برداشت گلوكز توسط عضله خروج گلوكز از كبد افزايش مي يابد تا گلوكز خون معمولاً در سطحي بالاتر از سطح زمان استراحت باقي بماند. گليكوژنوليز كبدي اكثر اين گلوكز خروجي را تأمين مي كند. با اين وجود در طي مراحل آخر فعاليت طولاني وقتي گليكوژن كبدي كم مي باشد گلوكونئوژنز منبع اصلي گلوكز مي شود تحت اين شرايط خروج گلوكز كبدي نسبت به برداشت گلوكز عضله عقب مي افتد و هيبوگليسمي ايجاد مي شود. خستگي در فعاليت طولاني اغلب ولي نه هميشه مرتبط با تخليه گليكوژن عضله و يا هيپوگليسمي مي باشد. با توجه به توضيحات داده شده اكنون به نيازهاي تغذيه اي ورزشكاران مي پردازيم.
نيازهاي پروتئيني ورزشكاران
بطور طبيعي هنگامي كه دريافت اسيد هاي امينه كافي باشد سنتز و تجزيه مواد نيتروژني در بدن در حالت تعادل است. تعادل نيتروژن يا ازت هنگامي بكار مي رود كه نيتروژن دريافتي و دفعي مساوي بوده و مقدار پروتئين بدن ثابت باقي بماند هنگامي كه دريافت ناكافي باشد ميزان تجزيه پروتئين از بافت بر سنتز آن غلبه مي كند در نتيجه وضعيت از دست دهي مازاد پروتئين بدن و دفع نيتروژني بر دريافت رژيمي برتري مي يابد به اين وضعيت تعادل منفي نيتروژن (ازت ) مي گويند.

[color=blue]
marlon
[/color]سلام تا به حال مطالبي كه براي نوجوانان در مورد پرورش اندام نياز بود خدمتتان ارائه گرديد
از اين پس[color=red] فقط
در مورد سوالات شما در اين باره توسط pmدر خدمت شما هستم

چون حجم كاري بنده زياد تر شده وامتحانات هم هنوز به پايان نرسيده در صفحات قبلي اطلاعات
مورد نيازتان را پيدا خواهيد كرد وگرنه با pm در خدمتم
ghoghnoos934
سلام به نظر من بسکتبال هم یه ورزش قدرتی هستش و همچین سریع ترین بازی جهان..من خودم توی باشگاه دسته دو تهران هستم اسمه باشگاه هم هستش انتظار..اگه برنامه ای برای تقویت بدن و توانایی بدن دارید لطفا بدید.
marlon
بسکتبال یک ورزش قدرتی وسرعتی ودر عین حال استقامتی است بسکتبال را فقط کسانی میتونند دنبال کنند که دارای فاکتو های ذکر شده باشند ویا خودشون رو به اونها نزدیک کنند.در ضمن شرایط بدنی شما هم باید مناسب
این ورزش سنگین باشه
با توجه به اینکه در این رشته فعالیت دارید باید خدمتتون بگم که شما باید از حالتهای متفاوتی از تمرینات با وزنه
استفاده کنید
1-استفاده از تمرینات قدرتی: از اون جایی که بسکتبال با در گیری فیزیکی بدن با حریف همراه است نیاز به افزایش نیروی بدن اجتناب ناپذیر است شما اگر بتوانید از وزنه های سنگین( نه درحد پرورش اندام)استفاده کنید بدن شما به تدریج نیروی لازم را بدست خواهد آورد اما این افزایش نیرو با کندی بدن نیز همراه خواهد بود پس لازم است در کنار حرکات قدرتی از حرکاتی با وزنه سبک تر وبا تعداد بیشتر سود ببرید
نکته دیگر این است که به تناوب از حرکات قدرتی وحرکات استقامتی با وزنه استفاده کنید یعنی اگر امروز حرکت قدرتی زدید حتما باید جلسه بعدی از تمرینات با وزنه بصورت استقامتی بکار ببرید تا سرعت بدن شما کم نشود.2- مواردی که ذکر شد را باید حتما در کنار تمرینات تخصصی ورزشتان بکار گیرید
اگر شما روزهای زوج تمرین بسکتبال دارید باید روزهای فرد را به تمرین با وزنه بپردازید مثال:یکشنبه حرکات استقامتی سه شنبه قدرتی وپنجشنبه استقامتی لازم است یاد اور شوم تمرینات استقامتی با وزنه برای شما مفید تر خواهد بود اما میتوانید برنامه را در هفته بعد برعکس هم اجرا کنید
عضلات ساعد ساق شکم کول پشت بازو ران ها و عضلات کمربند شانه ای بیشتر مورد نیاز شماست وباید روی انها بیشتر کار کنید
اگر برنامه مخصوص به خودتون نیاز دارید لطفا مشخصات بدنتون رو برام pm بزنید
lord-of-game
اسیدهای چرب امگا – سه: کلید سلامت سلولی

--------------------------------------------------------------------------------

اسیدهای چرب امگا – سه بخش ضروری رژیم غذایی ما را تشکیل می دهند. هر سلول بدن بطور طبیعی برای عملکرد خود به این نوع اسید چرب نیاز دارد.

این چربی ها گروهی از چربی های خوب هستند که واقعا به اندازه ویتامین ها برای سلامت ضروری اند.
حدود 30 سال قبل محققان دریافتند امگا – سه بر قلب اثر حفاظت بخش دارد.

اکنون پزشکان می دانند این ترکیب التهاب را کنترل کرده و با تشکیل بخشی از غشای سلولی ، سلول ها را حفاظت می کند. در حال حاضر می دانیم که امگا – سه بر قلب ، ریه ، کلیه ها و در واقع همه اندام های بدن از جمله مغز اثر حفاظت بخش دارد. اما مشکل این است که اکثر افراد به میزان کافی ترکیب امگا – سه دریافت نمی کنند و به گفته محققان بخشی از آن به علت عدم مصرف ماهی به اندازه کافی است.

ماهی روغنی مانند سالمون ، ماهی خال مخالی ، ساردین و شاه ماهی بهترین منابع امگا – سه هستند. به اکثر بیماران مصرف یک یا دو وعده ماهی پخته در هفته توصیه می شود. برخلاف سایر انواع ماهی که امگا- سه را در کبد خود ذخیره می کنند این چهار ماهی توصیه شده آن را در عضلاتشان ذخیره می کنند یعنی همان قسمتی که مورد مصرف انسان قرار می گیرد.

اما ماهی ها علاوه بر امگا – سه ، حاوی ترکیبات دیگری مانند جیوه ، دی اکسین و PBC هستند که برای سلامت انسان مضرند.

ایجاد تعادل بین این حالت دشوار است. از طرفی خوردن ماهی برای سلامت لازم است و از سویی مصرف زیاد آن باعث ورود این مواد مضر به بدن می شود.

بنابراین محققان توصیه می کنند افراد مکمل های روغن ماهی مصرف کنند و یا منابع سالم تری از امگا –سه را یافته در رژیم غذایی خود بگنجانند. برای مثال با مصرف تخم مرغ های غنی شده با امگا –سه می توان بخشی از این نیاز را تامین کرد.

نکته قابل توجه این است که کمبود دریافت امگا – سه بدن را نسبت به التهاب مستعد تر می سازد و لذا باید با رژیم غذایی مناسب آن را تامین کرد.
lord-of-game
حبیب ا.. عایل: لیگ پاورلیفتینگ و پرس سینه قطعی شد.

در نظر داريم پيكارهاي ليگ متمركز پرس سينه را نيمه دوم امسال پايه‌ريزي و برگزار كنيم.

"حبيب‌ا... عايل" رئيس سازمان ليگ و مسئول كميته پرس سينه و پاورليفتينگ فدراسيون پرورش اندام ضمن بيان مطلب فوق،تصريح كرد: بخشنامه‌اي را در خصوص نحوه پيگيري رقابت‌هاي ليگ تنظيم كرده و طي امروز و فردا به باشگاه‌هاي متقاضي شركت در اين ديدارها ارسال خواهيم كرد كه طي اين بخشنامه در مورد چگونگي برگزاري ديدارها، شرايط ميزباني رقابت‌ها و مهلت ثبت نام تيم‌ها توضيحاتي ارائه شده است.

وي ادامه داد: طبق برنامه‌ريزي صورت گرفته تيم‌ها تا 20 مردادماه سال جاري فرصت دارند كه جهت حضور در اولين دوره رقابت‌هاي ليگ پرس سينه آمادگي خود را اعلام كنند تا در صورتي كه تعداد تيم‌ها در رده سني بزرگسالان به حد نصاب رسيد مراسم قرعه كشي ديدارها را برگزار كنيم.

عايل در خاتمه خاطرنشان كرد: در صورت عدم بروز مشكل رقابت‌ها را از اوايل مهرماه سال جاري برگزار خواهيم كرد و در نظر داريم با توافق تيم‌هاي شركت‌كننده، ديدارهاي هر هفته را در يك شهر پيگيري كنيم.

گفتنی است که حبیب الله عایل مسن ترین و پیشکسوت ترین داور پاورلیفتینگ و پرورش اندام ایران است که در اکثر مسابقات داخلی ریاست میز ژوری را بر عهده دارد و حضور وی به عنوان یک پیشکسوت در مسابقات بارها و بارها باعث بازگشت نظم و آرامش در مواقع بحرانی به سالن مسابقات شده است .
lord-of-game
تيم ملي حفاري، قهرمان رقابت‌هاي پرس سينه باشگاه‌هاي كشور شد

--------------------------------------------------------------------------------

تيم پرس سينه ملي حفاري با تصاحب امتياز 72 توانست به عنوان قهرماني ديدارهاي پرس سينه قهرماني باشگاه‌هاي كشور در رده سني بزرگسالان دست يابد.

اين گزارش حاكي است، كرمانشاه با 51 امتياز عنوان نائب قهرماني را كسب كرد و تيم وليعصر رباط كريم با 39 امتياز بر سكوي سوم ايستاد.

گفتني است، اين ديدارها که در دو رده سنی پیشکسوتان که همزمان با رقابتهای رده بزرگسالان از عصر چهارشنبه هفته گذشته در مجموعه ورزشی بعثت تهران آغاز شده بود تيم قزوين با 69 امتياز مقام اول را تصاحب كرد، نريمان خوزستان با 63 امتياز دوم شد و استان مركزي با 50 امتياز سكوي سوم اين ديدارها را تصاحب كرد.

شايان ذكر است، بعد از پايان اين دوره از رقابت‌ها حميد رحمتي از ملي حفاري با 166 امتياز عنوان قهرمان قهرمانان را كسب كرد.

موفقیت تیم ملی حفاری مرهون مدیریت خوب این باشگاه است که در سالهای گذشته به خوبی پاسخ درایت خود را گرفته است . گفتنی است در ابتدای رویکرد این باشگاه به ورزش های قدرتی مطابق آمار و شواهد این باشگاه برای توسعه این ورزش در خوزستان اقدام به خرید ورزشکاران غیر بومی برای شرکت در مسابقات از سایر استان ها کرد که اکثریت آنان از کرمان و شاگردان ناصر شجاعی بودند . جالب آنجاست که تیم کرمان که دارای چندین دوره قهرمانی کشور ، بیش از 20 مدال و 7 رکورد آسیایی بود پس از ریاست کامران صنعتی بر هیئت پرورش اندام و بدنسازی استان کرمان و اختلافات فاحش وی با ناصر شجاعی ، به یک تیم درجه سه بدل شد که عملا در حال حاضر هیچ حضور یا درخشش شاخصی از این تیم نمیبینیم .

این موفقیت را به تیم ملی حفاری و مدیریت منسجم و دلسوز آن تبریک میگوییم .
lord-of-game
پاسخ فدراسیون به یزدانی خرم : برای شما متاسفیم !

--------------------------------------------------------------------------------
رئيس فدراسيون كشتي كشورمان در حاشيه مرحله نهايي رقابت‌هاي انتخابي تيم ملي كشتي آزاد در مصاحبه‌اي با شبكه خبر سيما اعلام كرد كه محروميت‌هاي پيش آمده براي برخي كشتي‌گيران، ناشي از حضور آنها در باشگاه‌هاي بدنسازي است و ورزشكار دوپينگي اين رشته در اين باشگاه‌ها مواد نيروزا و ممنوعه مصرف كرده‌اند و اين معضل را به گردن فدراسيون پرورش اندام انداخت.
اظهارنظر يزداني خرم موجبات ناراحتي و دلخوري مسئولين فدراسيون پرورش اندام و بدنسازي كشور را فراهم كرد به طوري كه مسئولين مذكور جوابيه و بررسي صحبت‌هاي رئيس سابق فدراسيون واليبال پرداختند.

متن كامل جوابيه فدراسيون مذكور به شرح زير است:

""""

جناب آقاي يزداني خرم

رئيس محترم فدراسيون كشتي

به هيچ وجه توقع اين اظهارنظر را از مدير توانا و كاربلدي همچون جنابعالي نداشتيم. از شما بعيد است كه مشكل مديريتي خود را به گردن ديگران بياندازيد و با استفاده از شبكه‌هاي تلويزيوني سعي بر توجيه اتفاق ناخوشايندي كنيد كه اين روزها كشتي كشور با آن دست و پنجه نرم مي‌كند.

بد نيست به اين نكته اشاره كنيم كه در حال حاضر جواز بيشتر باشگاه‌هاي بدنسازي كشور به نام زحمت‌كشان رشته كشتي است و اهالي بدنسازي در اين ميان نقش يار كمكي را بازي مي‌كنند.

آقاي يزداني خرم اگر مبني را بر اين بگذاريم كه باشگاه‌هاي بدنسازي، مقصر دوپينگ برخي نفرات كشتي هستند واقعا براي كادرفني تيم‌هاي ملي شما متأسفيم زيرا نتوانستند نفراتشان را آنطور كه بايد و شايد كنترل كنند.

در هر حال اگر شما مدير مدبر و كاربلد همچنان اسرار بر مقصر نشان دادن اهالي پرورش اندام كشور داريد خواهشمنديم كه نام مربي و يا باشگاهي را كه باعث چنين تخلفي شده‌اند به مسئولين فدراسيون پرورش اندام اعلام كنيد تا اين فدراسيون هر چه زودتر بر تخلف آنها رسيدگي كند.

"""

آژانس بدنسازی ایرانیان این خبر را به نقل از فدراسیون عینا منتشر نموده و هرگونه تفسیر در این خصوص را موکول به تحلیل های منتشره بعدی می نماید .
lord-of-game
فشار بر پاورليفتينگ‌كاران و قویترین مردان ، باز هم محرومیت

--------------------------------------------------------------------------------

فدراسيون پرورش‌اندام از اين پس با ورزشكاران خاطي خود برخورد جدي خواهد كرد.

مسئولين فدراسيون پرورش‌اندام، پاورليفتينگ و قويترين مردان ايران اعلام كردند كه از اين پس كليه ورزشكاراني كه بدون مجوز شوراي برون‌مرزي سازمان تربيت بدني و فدراسيون به رقابت‌هاي برون‌مرزي اعزام شوند يا رقابت‌هايي را تحت عنوان مسابقات انتخابي برگزار كنند از حضور در كليه ميادين محروم خواهند شد.

اين در حالي است كه پيش از اين حتي برخي از قهرمانان اين رشته‌ها بدون مجوز به رقابت‌هاي قاره‌اي و جهاني اعزام مي‌شدند و سازمان تربيت بدني هيچ‌يك از مدال‌ها و عناوين آنها را معتبر تلقي نمي‌كرد، اما با رايزني‌هاي مسئولين فدراسيون ورزشكاران برتر ديدارهاي پاورليفتينگ قهرماني آسيا پوئن‌هايي قهرماني مانند معافيت از خدمت سربازي و مجوز حضور در آموزشگاه‌هاي عاليه را دريافت كردند، اما متأسفانه هيچ بهبودي در روند خروج‌هاي بدون مجوز ورزشكاران ايجاد نشد تا مسئولین چنین تصمیمی را اتخاذ کنند.

...............

فدراسیون با صدور چنین اطلاعیه های سست و غیر کارشناسی ای که برگرفته از احساس زودگذر برخی از مسئولین آن است ، همواره علاوه بر ایجاد تنش ؛ اعتبار ، عزت و اقتدار ورزش های قدرتی ایران و قهرمانان را زیر سوال برده است و با ایجاد چالش هایی به ظاهر غیر عمدی ( ولی شاید .... ) سعی در التهاب جو ورزش های قدرتی ایران داشته است بگونه ای که این سیاست تنش زای فدراسیون انسان را به یاد ضرب المثل انگلیسی " تفرقه بیانداز و حکومت کن " می اندازد گویی که کوچکترین پیشرفت در ورزش های قدرتی برای فدراسیون یک زنگ خطر و حتی توطئه براندازی تلقی میشود و قهرمانی و رکورد شکنی یک جوان برومند با ندای یا ابوالفضل در آسیا و به احتزار در آوردن پرچم ملی ایران یک نوع توطئه خزنده با حتی کودتای مخملی بر ضد فدراسیون و عناصر محافظه کار آن تلقی میشود .

گاهی اوقات حفظ یک سمت و قدرت میباید همراه به سیاست باشد . دکارت میگوید : برای حفظ حکومت آنقدر خوب حکومت کن تا تو را باقی نگه دارند یا آنقدر سخت بگیر تا باقی بمانی !

به واقع سیاست فدراسیون پرورش اندام و بدنسازی در این خصوص چیست ؟
به نظر مسئولین این فدراسیون حافظه اذهان عمومی تا این حد ضعیف است که همه چیز را فراموش کنیم ؟
آیا فکر میکنند که از صفحات اذهان محو خواهد شد که روزی که اتحادیه با فدراسیون ادغام نشده بود و فرشید سلطانی سکان آن را در دست داشت و به قول برخی شائبه افکنان فدراسیون به سفر های خارجی غیر مجاز میبرد ، برای هر سفر ورزشکار فقط و فقط دو میلیون تومان میپرداخت و از وقتی اتحادیه به عنوان زیر مجموعه فدراسیون درآمد مبالغ به سه میلیون و چهار میلیون رسید و مسئولین فدراسیون هم طعم سفر های برون مرزی را چشیدند ؟
و جالب آنکه محروم هم کردند و بعد در گزارش عملکرد خود هم مدال های محرومی ها را به عنوان درخشش و دستاورد به رخ سازمان تربیت بدنی کشیدند و بودجه 600 میلیون تومانی طلب کردند !!!

مگر نه آنکه عملکرد فدراسیون در عرصه برون مرزی قویترین مردان ایران به حدی ضعیف بوده است که جوانکی رنجور بانگ ادعای پدری ورزش های قدرتی را برداشته است و در کیش معرکه گیری میکند و برای شخص پورعلیفرد خط و نشان میکشد و ورزشکاران قدرتی از همه جا بی خبر را با هزینه های سنگین ، به امید مطرح شدن در عرصه جهانی به دبی و روسیه و اوکراین میبرد و در نهایت هم از سازمان تربیت بدنی تقاضای انحلال فدراسیون را میکند !!! ؟

هرچند که حمایت از فدراسیون همواره یکی از ارکان اساسی عملکرد ما بوده است ولی گاهی اوقات نه به عنوان یک منتقد دوست بلکه به عنوان یک دوست منتقد یادآوری برخی از نکات را برای پیشرفت و اعتلای ورزش کشور ضروری میبینیم و امیدواریم که فدراسیون پرورش اندام و بدنسازی بتواند با تعریف یک سیاست جامع و اصولی و بیان خوب و اصولی ( نه همانند جوابیه بغض مانند به یزدانی خرم ) بتواند علاوه بر کسب اعتبار بیشتر ، عرصه را بر نگاه های تند منتقدان و حتی مخالفان خود بسته ، راه پیشرفت ورزش های قدرتی را هموار نماید .

به امید آن روز
lord-of-game
جنگ قد ميان کشورهاي ثروتمند

--------------------------------------------------------------------------------

امريکايي ها در گذشته قدبلندترين مردم جهان بودند. از زمان کشف قاره امريکا گرفته تا انقلاب صنعتي و دو جنگ جهاني، امريکايي ها هميشه از ملت هاي ديگر بلندتر بودند. در سرزمين فضاهاي بي پايان و محيط زيست طبيعي بي انتها اين کشور جوان از پول خود براي رشد مردمش کمک گرفت.کم کم ديگر برتري قدي امريکايي ها در سايه برتري هاي ديگر رنگ باخت. امريکايي هايي که در جنگ جهاني دوم قدبلندترين مردم جهان به حساب مي آمدند کم کم عقب نشيني کردند زيرا ملت هاي ديگر روزبه روز بر قدشان اضافه مي شد. در زمان انفجار جمعيت در دهه 1960 اکثر کشورهاي شمالي و غربي اروپا از لحاظ بلندي قد به امريکايي ها رسيدند. اکنون کار به جايي رسيده است که ژاپني ها که به کوتاهي قد شهرت دارند نيز تقريباً هم قد امريکايي ها شده اند. امروز حتي ساکنان بخش کمونيستي آلمان نيز از امريکايي ها بلندتر هستند. در هلند که مردمش بلندقدترين افراد جهان به حساب مي آيند ميانگين متوسط قد مردها حدود 6 فوت (180سانتي متر) است که دو اينچ از مردان امريکايي بلندتر است.

در دهه 1850 اين امر کاملاً بر عکس بود. نه تنها آلماني ها بلکه اکثر کشورهاي اروپاي غربي حدود دو و نيم اينچ از امريکايي ها کوتاه تر بودند. اما آيا اين مساله واقعاً مهم است؟ آيا بلندتر بودن آلماني ها نسبت به ژاپني هايي که ميانگين قد مردان آن 5 فوت و 9/4 اينچ و ميانگين قد زنان آن 5 فوت و 8/0 است،برتري ايجاد مي کند؟

به عقيده بسياري از اقتصاددان ها اين مساله بي نهايت داراي اهميت بوده و تاثيرگذار است زيرا بلندي قد رابطه مستقيمي با سلامت و ثروت ملي دارد. قدبلندها غالباً سالم تر و پول دار تر بوده و از کوتاه قدها بيشتر عمر مي کنند. بعضي از تحقيق ها نشان مي دهد افراد قدبلندتر باهوش تر از کوتاه قدها نيز هستند.

اين امر البته به اين معني نيست که قد بلند شما را سالم تر، پولدار تر و باهوش تر مي کند. مساله اين است که عواملي مانند تغذيه خوب، توجه مناسب پدر و مادر و کودکي سالم که در رشد قد موثر هستند بيشتر در خانواده هاي مرفه پيدا مي شود. قد يکي از فاکتورهاي پرطرفدار اقتصاددان هايي است که بر دوران رشد اقتصادي کشورها و ميزان بالا رفتن ثروت افراد جامعه مطالعه مي کنند. تنها با گرفتن آمار ساده يي از رشد قدي افراد، اقتصاد دان ها به راحتي متوجه مي شوند که چه تغييراتي در نظام اقتصادي خانواده ها صورت گرفته است. جان کملوس تاريخ دان اقتصادي در دانشگاه مونيخ که متولد مجارستان بوده و در شيکاگو رشد يافته و سه چهارم عمر خود را صرف جمع آوري اطلاعات مربوط به قد ملت ها کرده مي گويد؛ «قد نشانگر بخشي از جامعه است که با اقتصاد رابطه تنگاتنگي دارد. از آن جا که اقتصاددان ها تنها به درآمد فکر مي کنند، قد عامل مناسبي براي بررسي در آمد خانواده ها است زيرا براي بلندقد تر شدن بايد پول بيشتري را هزينه بچه ها کرد. با محاسبه رشد قد افراد مي توان از ميزان رشد اقتصادي خانواده ها مطلع شد. قد به شما کمک مي کند تا بخش نامرئي جامعه اقتصادي سنتي را مطالعه کنيد. کودکان نه سر کار مي روند و نه صاحبخانه هستند. آنها هيچ گاه اقدام به خريد کالاهاي بادوام نکرده و در هيچ بازار بورسي خبري از سرمايه گذاري هاي آنها نيست، اما به طور قطع سرمايه گذاري براي سلامت آنها و اقتصاد آينده جامعه بسيار مهم است.»

اکنون سال هاي زيادي است که کملوس و همکارانش مشغول مطالعه علت توقف رشد قد امريکايي ها هستند. چطور ممکن است رشد قد ثروتمند ترين کشور جهان در اوج توسعه اقتصادي اش متوقف شده باشد. الين کريمس يکي از محققان دانشگاه کاليفرنياي جنوبي مي گويد؛ «اين مساله واقعاً سوال بر انگيز است. شايد زمان عقب گرد به گذشته و کوتاه شدن قد نسل بشر رسيده باشد.» قد مانند ديگر خصوصيات انسان رابطه مستقيمي با ژن و محيط دارد. بعضي متخصصان بر اين باورند که ژن 40 درصد و بعضي ديگر بر اين باورند که ژن 70 درصد در تعيين قد افراد نقش دارد. اما تمام متخصصان بر اين نظر که به جز آفريقايي ها و چند قوم ديگر همه مردم کم و بيش هم قد هم هستند اتفاق نظر دارند.

اين امر بار را بر دوش محيط مي گذارد زيرا محيط زيست افراد نيز در تعيين قد آنها دخيل است؛ به خصوص محيط هايي که کودکان از زمان تولد تا دوران جواني خود در آن قرار دارند. به علاوه هر نوع کمبود مانند بي توجهي پدر و مادر به رشد کودک در دوران کودکي و تغذيه نامناسب مي تواند باعث مختل شدن ژن بلند قدي حتي در افرادي که مستعد آن هستند نيز شود. ريچارد يي استکل اقتصاددان دانشگاه اوهايو که تحقيقاتي را در زمينه قد امريکايي ها در قرن 19 انجام داده مي گويد؛ «محيط مي تواند بين 3 تا 5 اينچ (7 تا 12 سانتي متر) در قد افراد تاثيرگذار شود.» سال هاي اوليه زندگي افراد در تعيين قد آنها تاثير بسزايي دارد. در سن دو سالگي حدود 70 درصد مي توان قد نوزاد در آينده را تعيين کرد.

تمام مطالب فوق به اين جهت بيان شد تا نشان دهد که قد افراد ملاک مهمي براي تعيين رفاه و وضعيت اقتصادي آنها است. بنابراين تعجبي ندارد که مردم کشورهاي ثروتمند تر که مي توانند براي تغذيه مناسب و ديگر عوامل موثر در رشد سرمايه گذاري کنند داراي قدهاي بلندتري نسبت به مردم ديگر کشورها هستند. البته لازم به ذکر است که ثروت به هيچ عنوان تضميني براي بلندقدي نيست و در صورتي که جامعه نيازهاي اساسي کودکان را برآورده نکند هيچ رشدي در آنها صورت نمي گيرد.
lord-of-game
مسابقات کرمان ؛ باتلاقی برای قهرمانان واقعی

--------------------------------------------------------------------------------فردا در حالی طبق اعلامات قبلی مسابقه قهرمانی پرورش اندام کشور برای انتخاب تیم ملی آغاز میشود که اطلاع رسانی این مسابقات تاکنون در حد صفر بوده است و ظاهر پیش از مسابقه حکایت از باتلاقی شدن مسابقات به نفع میزبان و به ضرر قهرمانان واقعی دارد .

تماس های مکرر هفته گذشته ما با دفتر هیئت پرورش اندام و بدنسازی کرمان به دلیل عدم پاسخگویی و یا برنداشتن گوشی تلفن در هیچ یک از ساعات روز ! به ثمر نرسید و تماس با محمد نصیری ؛ دبیر هیئت پرورش اندام این شهر نیز ثمری نداشت چرا که نامبرده خود در رژیم برای مسابقات است و وای به وقتی که مسئول برگزاری علاوه بر اینکه می خواهد در مسابقات شرکت کند ، در رژیم باشد و شاگردانش را نیز برای این مسابقات آماده ساخته باشد !
فقط همین چشمه و عدم اطلاع رسانی هئیت کرمان و سوابق برخی از دست اندرکاران این هیئت میتواند کیفیت این مسابقات را مشخص کند .

هرچند که شایسته نیست به نکاتی از قبیل محرومیت دو ساله محمد نصیری به دلیل دوپینگ ، سوابق اخلاقی و …. شاگردان وی در مسابقات داخلی و حتی حکم جعلی قهرمانی آسیای وی اشاره کنیم ولی به راحتی از شواهد و قرائن میتوان این برداشت را داشت که پایین آوردن سطح اطلاع رسانی در این مسابقات ، ایجاد تنش برای قهرمانان میهمان ، رایزنی با داوران و سایر مسائلی که مطمئنا در طول این مسابقات واضح و مرهن خواهد شد ؛ تنها با یک هدف از پیش تعیین شده بوده است و آن ورود برخی عناصر معلوم الحال و مفتضح الچهره در تیم ملی پرورش اندام ایران برای شرکت در مسابقات شهریور و مهرماه است .

در تاریخ 20 تیرماه بود که نامه ای حاوی اطلاعات از سوی مدیریت آژانس بدنسازی ایرانیان برای هیئت پرورش اندام و بدنسازی استان کرمان ارسال شد و تقاضا شد تا جهت اعزام خبرنگار و عکاس از سوی آژانس بدنسازی ایرانیان ( که مطابق آن نامه تمامی هزینه اعزام ، اقامت و …. را مدیرعامل محترم شرکت عصر همگرایی ارتباطات تقبل کرده بودند ) اطلاعات و زمانبندی این مسابقات از طریق فکس یا ایمیل و حتی لفظی ! جهت هماهنگی و انتشار در وب سایت و نشریات مراجعه کننده در اختیار ما قرارداده شود ولی مشاهده شد که گویی این مسابقات باید در حاله ای از ابهام برگزار گردد تا حواشی پشت پرده آن به رخ کشیده نشود .

نکته حائز توجه این است که تماس ما با سرویس ورزش خبرگزاری های ایرنا ، ایسنا و ایپنا هم با شکست رو به رو شد چون این خبرگزاری ها هم هیچ اطلاعی در خصوص این مسابقات نداشتند و نکته جالب این است که مسئول خبر ورزشی خبرگزاری ایسنا واقع در شهر کرمان حتی از وقوع این مسابقات در شهر کرمان اظهار بی اطلاعی میکرد و دیگر به نظر نمی رسد در این فرصت کوتاه 20 ساعته تا آغاز وزنکشی این مسابقات شاهد معجزه ای در خبررسانی و پوشش خبری باشیم .


این در حالی است که اخبار رسیده از برخی از منابع حاکی از آن است که ناصر پورعلیفرد ، رئیس فدراسیون پرورش اندام و بدنسازی که قصد سفر به کرمان را دارد ، از سوی برخی افراد تهدید شده است و احتمال لغو سفر وی به شهر کرمان وجود دارد . البته باید گفت که در عمل پورعلیفرد علاقه چندانی به مسابقات داخلی نداشته است ولی عنایت ویژه وی به سفرهای خارجی را نمیتوان انکار کرد .

بطور کلی به نظر میرسد که این مسابقات میتواند به عنوان حسن ختام یک کارنامه برای ناصر پورعلیفرد در پروش اندام مطرح شود ، حاج ناصری که مسابقات جهانی را به دلیل سهل انگاری از دست داد ، مسابقات آسیایی را با خفت ترک کرد و فقط کم مانده است که فردا و پس فردا اعتبار مسابقات داخلی را هم با سستی خود به باد دهد و پس از پایان ماموریت موفقیت آمیز خود و قراردادن این لوح افتخار در کنار عملکرد پاورلیفتینگ و قویترین مردان ، با خیال راحت بازنشسته شود!

گفتنی است هرچند به دلیل کارشکنی های هیئت پرورش اندام و بدنسازی کرمان به این شهر خبرنگار و عکاس اعزام نشده است ولی با هماهنگی های انجام شده با چند تن از ورزشکاران اعزامی به این مسابقات که این روزها در هوای گرم کرمان ، سرگران و نگران و در حال رژیم در این شهر به سر میبرند و تنها اطلاعات آنها تا این لحظه این است که این مسابقات احتمالا فردا در سالن فجر کرمان برگزار میگردد ، امیدواریم بتوانیم تمامی اخبار ، حواشی و حوادث این مسابقات را پوشش دهیم .
این نسخه متنی از انجمن می باشد که شما مشاهده می فرمایید برای دیدن کامل انجمن همراه با تصاویر، لطفا اینجا کلیک کنید.
Invision Power Board © 2001-2017 Invision Power Services, Inc.